Insights from industry

Marin- Nano-Komposit: En Intervju med Lancen Criscuolo av Zyvex Teknologier

Den Zyvex Flottan är den första familjeförsörjaren av kolfibernano-komposit skyttlar och delar för marin- applikationer. De är en uppdelning av Zyvex Teknologier, det första företaget som kommersialiserar kolnanotubeapplikationer.

Nanotechnology och nanomaterials har talats omkring för ganska någon tid nu, med många potentiella applikationer ännu att lämna labbet. Stunder där är några verklig världapplikationer som använder dem, deras numrerar återstår fortfarande förhållandevis lilla.

AZoNanos Cameron Chai talar till Lancen Criscuolo, VD av Zyvex Teknologier om deras material, och skyttlar, däribland den för en tid sedan lanserade LRVEN-17 Spänner Long Skytteln.

LRVNA-17 lång-spänner den obemannade skytteln från den Zyvex Flottan som byggs genom att använda kolfibernano-komposit.

CC: Den Zyvex Flottan använder Arovex, ”en kolfibernano-komposit” i konstruktionen av dess slå fartyg. Kan du beskriva för oss vad dessa material är och hur de skilja sig åt från konventionella sammansatt material som används i marin- applikationer?

LC: Våra kunder bestämmer ultimately reklamfilmviabilityen av våra produkter. Gör något som de önskar, levererar det verkligt gynnar och därefter servar impeccably dem så dem staget med dig. Denna är vår hemlighet. I Dag är Zyvex applikation-fokuserat, i stället för nanotube-fokuserat, företaget.

Fartygformgivare och producenter gynnar från en kolfiberteknologi liksom Arovex®, därför att den ger ett lik, busen, hållbart sammansatt materiellt som är mer ljus väger in. Traditionellt aluminium och stålsätter erbjuder inte dessa kombinerade attribut. Fractures är alltid ett bekymmer för konventionella komposit, och kolnanotubesinsidan av Arovex levererar mer stor motstånd till sprickor - låta dessa skyttlar ställa ut hållbarheten som krävs för utmanas havmiljöer.

Stort strukturerar lika fartyg gynnar väldeliga från ny teknik. En överenskommelse som undertecknas detta år med Flygbussen ser var teknologin kan vara användbar i nästa generationflygplan, specifikt mer ljus delar såväl som ge det sammansatt materiellt någon elektrisk conductivity.

Arovex kunde användas för ökad styvhet, och kickslitningsmotstånd för att jetmotorer ska hjälpa att förhöja dess erosionmotstånd från verkställer av hagel, sand och dammar av exponering, utan att tillfoga any extra, väger att skulle krävs, om traditionella kolfibersystem används.

CC: Den van vid epoxykådan gör dina komposit kallas Epovex. Kan du berätta oss härom att hartsa och Kentera teknologi?

LC: Reparera, och underhållsapplikationer visar driva av nanomaterial-iscensatte produkter. Med en bindningstyrka som är starkare än svetsning, låter Epovex Bindemedel, foren reparerar och underhåll av produkter med förtroendet av det senast i materialteknologi.

Epovex är ett strukturellt bindemedel för kolfiber. Kombination av Epovex och av bruket av Kentera™ polymerteknologi låter nanotubes och graphene bli kompatibel med varje annan och vara värdmatrisen. Introducerat i 2010, ger den överlägsna nanotubes för kol för bindningstyrka tack vare i två-delen epoxybindemedlet. Den fungerar mycket väl i en variation av inställningar och har varit van vid reparerar Genoa Tävlings- ALLMOSAbilar, som i den Baltimore Grand prix postade i fjol den snabbaste varven av perioden, tills den tvingades till klockastunder som det gjorda laget reparerar över natten. Bilen var ordnar till för att gå igen i morgonen som aldrig var saknad en takt, och avslutningen som perioden 2011 av LMPCEN klassificerar överst.

CC: Vilka fördelar har dina material över konventionella material som används i fartygbyggnad liksom glasfiber och aluminium?

LC: Från kapacitetsaspekten är tankar den all om väga och effektivitet av skytteln. Ett ska skurkrollglasfiber- eller aluminiumskrov kräver större tyngre motorer, och i sin tur väger en röra sig i spiral av extra i service strukturerar.

Ett lättvikts- skrov kan också låta valet av mindre motorer som stunder som levererar fortfarande önskad, spänner/rusar krävda kännetecken. Från ett fabriks- perspektiv upptäcker vi också mer stor arbets- effektivitet och förbättrad konsistens i fabriks- kvalitets-.

Illviljan som den är de framträdande materialen av primat i den marin- branschen, glasfibern och aluminiumet, lämnar mycket som ska önskas, när den kommer till kvalitets- och pålitlighet. Vår lätthet ser mer rymd, än fartyggården och produkterna reflekterar det som higher är standard.

CC: Har Vad varit gynnar av tillägget av kolnanotubes till kolfiberkomposit? Och är du medveten av någon som använder annars dessa material i fartygbyggnad?

LC: Vår nano-förhöjda kolfiberteknologi, som är ett kol-nanotube (CNT) och ettiscensatt sammansatt materiellt, är starkt framsteg för danande in i en massa av olika branscher, den inklusive rymden, sportsliga godor, flottan, automatiskt, och energi, danandeprodukter som är mer hållbar, utan att kompromissa styvhet, som är en stor fördel. Vi är inte medvetna av någon annan användande CNTs i fjäll som vi använder dem i fartygbyggnad - ännu.

CC: Från ettbyggnad perspektiv är det processaa av konstruering av en skyttel från din kol-fiber nano-komposit som är olik från konstruering av en skyttel från konventionellare material liksom glasfiber?

LC: I några aspekter ja - det fabriks- av skrovet, däcket och andra strukturella delar kräver ett helt olikt att närma sig, att bearbeta och arbetsstyrka. För oss är det en fördelsuppehälle de konventionella konkurrenterna bort, därför att de är typisk motvilliga att göra några ändringar.

Emellertid är integrationen av skytteln med motorer, och andra delar såväl som funktionen av skytteln identisk till någon annan skyttel på bevattna. En skulle tjänste- tekniker för operatör eller för motor har ingen idé att han eller hon var funktionsdugliga på en skyttel som byggdes med 21st århundradematerial (tills de märkte tankaförbrukningen naturligtvis!),

CC: Alla som Auto tillverkare är ser för att använda mer ljus material i konstruktion för att förminska, väger och förbättrar tankar ekonomi. Kolfibernano-komposit använder du erbjudanden ökande styrka för att väga förhållanden över andra material. Har detta också att översättas för att väga besparingar, och når ekonomi?

LC: Det är viktigt att känna igen att det bäst långt som tar fördel av väger besparingar är också att iscensätta de motsvarande systemen därmed, mindre motorer, Etc. Ja, har vi förminskat väga betydligt på vår watercraft och har därefter visat den mest stora effektiviteten genom att använda en motor med mer få HP.

Stunden som vi deltar i något automatiskt, projekterar, storleksanpassar I-förmiddagen som typisk fascineras med tvångstanken på motorn, och HP i den automatiska branschen. Tills den automatiska begäran för kunder tankar egentligen effektivitet, har komposit a långt som går i automatiska applikationer.

CC: Tillfogar tillägget av kolnanotubes till din materiella konstruktion mycket till kosta?

LC: Vi har berättats av våra kunder att våra avancerade kolnanomaterials som teknologi låter dem ne spjutspetsen av väger och hållbarhetkrav.

Några produkter som göras med våra teknologier, planläggs till motståndskraften en raddaskada som i förflutnan kunde påverka kapacitet och hållbarhet. Kol har kommit med väga besegrar som blytaket till andra affärsvinster liksom tankar effektivitet fördriver inte kompromissa hållbarhet. Det finns merkostnader, men gynnar verkar att väga mycket än dem, när bestämt en av våra kunder' ringer bands upp för veckor med nytt intresserar, och mer beställer en gång dem som är utsläppt de tekniska fördelarna och, testar data.

Ett tillfälle som Jag skulle något liknande för att ta, är att skingra mythen att enkomposit skyttel måste ha involverade hundratusentals dollar av CNTs. Vi använder ett incredibly litet omkring av materiell CNT för att leverera kapacitetsförbättringar - ofta med kådapäfyllningar av mer mindre än 1%. CNTs tillfogar inte kostar som är väggspärr som främjar adoption - våra största häckar är alltid, i att övertyga större företag för att ändra långt dem funderare, för att planlägga och använda material.

CC: Bruket av kolfiberkomposit i bilar är gradvist passande mer vanligt. Följer du funderare andra ska fartygbyggmästare Marin- Zyvex, och att ska fartyg som byggs från kol-fiber för material lik nano-komposit beome som mer allmänning förlägger i framtiden?

LC: I den marin- branschen blev partner med kläcker vi med StillahavskustenFlotta för att byta ut dörrar och med Arovex på militära skyttlar och reklamfilmskyttlar var traditionellt aluminium och stålsätter användes. Resultatet har varit en dramatisk förminskning väger in var 150 dunkar dörren byts ut av en Arovex dörr som väger endast 50 dunkar.

En fördel av teknologin är att du kan starta utbytning för att belägga med metall delar med Arovex delar och att göra ljusare det helt strukturera.

Vi är ett litet och lättrörligt företag - han styrkan tar en stund för att större shipgårdar ska bygga skyttlar helt ut ur nanocomposites, och vi ska är mer än lyckliga att leverera dem Arovex paneler och andra delar som ska användas som dörrar, kläcker, och annat sekundärt strukturerar.

CC: Några av fartygen, som du bygger, planläggs för att vara ”obemannade”. Varför önskar folket obemannade skyttlar?

LC: Det finns många resonerar därför obemannade fartyg är önskvärda. Funderare av piratkopieringbekymmer, bestämt av segla utmed kusten av Afrika, som fördriver att lindra i några områden, öppnar också i nya.

Säkerheten och säkerheten av våra soldater och våra medborgare är resonerar för att ha obemannade skyttlar som ` tröttar' och kan aldrig för att fungera avlägset och för tusentals miles, innan det behöver att tanka tack vare den lättvikts- naturen av de obemannade skyttlarna som göras med CNTs. De fungerande tillfällena och säkerhetslösningarna är otaliga.

CC: Även Om du har varit omkring efter 2007, levererade den Zyvex Flottan dess första produktionskyttel i 2011. Ser du mycket begäran för dina fartyg, och gör du funderare som det är din designer eller materialteknologi, som ger dig en fördel över din konkurrens, eller är det en kombination av båda?

LC: Historien av teknologin och företaget daterar egentligen tillbaka till 1997, då vi grundades i Texas. Materialgruppen rotera ut i 2007 och att utnyttja över 20 patent, för att fokusera på bättre material genom att använda CNTs.

Vi levererade marin- kunder med våra material mellan 2007 och 2011 och fortsätter för att göra så i dag. Emellertid vände mot vi motvillighet från större potentiella kunder, så vi avgjorde att göra den oss själva och att konkurrera med dem som använder vår teknologi OCH att planlägga som en fördel.

Vi har ett incredibly begåvat lag, från iscensätter till produktionen bemannar på däcka - sätt världens bäst material i deras räcker, och det ger oss en enorm fördel över någon konkurrent.

CC: Tack för din tidLance. Vi ser framåtriktat till utfrågning mer om den Zyvex Flottan och dina innovativa skyttlar i framtiden såväl som självfallet den ökande adoptionen av nanotechnology i verklig världapplikationer.

Disclaimer: Beskådar uttryckt här är de av det intervjuoffers- och föreställer inte nödvändigtvis beskådar av AZoM.com Begränsade T/A AZoNetwork ägaren och operatören av denna website. Denna disclaimer bildar del av Benämner och villkorar av bruk av denna website.

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit