ETC. Uttrycker Bekymmer Om Nanotechnology som är Utsläppt In I Miljön - Ny teknik

Gruppen för ETC. (erosion, teknologi och koncentration) har uttryckt bekymmer angående världens största miljö- frigörare av en nanotechnologyprodukt.

I Augusti och September avtalades Stillahavs- Forskning för Sequoia, för att skydda från erosion mer än 1.400 tunnland av avfyra-härjat, bergssidalandet nära Taos som Var Ny - mexico. Sequoia'sens produkt, SoilSET, var van vid bistår detstabilisering försöket. Den enligt rapporten organiska och biodegradable produkten genomgår enjämn electrochemical reaktion 4, när den är blandad med, bevattnar. När du aerosoliseds och tappas från helikoptrar, på blandning med bevattna, orsakar SoilSET silikatpartiklar för själv-att montera och bilda en crystal matris. Denna matris bildar en skorpanågot liknandekomposttäckning som återstår för ett år som förhindrar erosion. Under det år kärnar ur blandat in i produkten blir nytt växtliv i området.

ETC.-Grupp bekymmer ligger med där att vara inget godkännande som är processaa för sådan produkter, och det där är ingen information angående längden av tid som partiklarna återstår aktivet i smutsa och vilket långsiktigt verkställer det har på uppehälle smutsar. De kallar för en landskampregel för utvärderingen av ny teknik och hoppas för att sätta den för Förenta Nationen i 2004.

Postat 23rd Oktober 2003

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit