System för MotiCont Mång--Axel Positionering

Mång--Axeln PositioneringSystemet planläggs för att låta riktar att koppla ihop mellan ladda och drevet bilar. Detta särdrag avlägsnar motreaktionr, låter för fastar acceleration/hastighetsminskning, snabba den ökande funktionsstunden pålitligheten.

Dessa system är tillgängliga med linjärt kliva, eller linjärt trefasbrushless bilar.

Specifikationer:

  • Nolla Motreaktion
  • Långt SystemLiv
  • Fortlöpande Styrka i X- och Y-Riktningar
  • Intermittent Styrka: Upp till 15 pund (66 N)
  • Slutsumman Reser (typisk): 10 flytta sig mycket långsamt (25 cm) vid 10 flytta sig mycket långsamt (25 cm)
  • (Typisk) Funktionsdugligt Område: 8 flytta sig mycket långsamt (20 cm) vid 8 flytta sig mycket långsamt (20 cm)
  • Öppet Kretsa (typisk) Exakthet med Linjärt Gradvist Bilar: 0,001 flytta sig mycket långsamt/foten (85 mikroner/mäter),
  • Öppet Kretsa (typisk) Repeatability med Linjärt Gradvist Bilar: 0,0004 flytta sig mycket långsamt/foten (33 mikroner/mäter),
  • Den Valfria Ökande Kodaren för Stängt Kretsar Funktion

Det Beställnings- beslag mönstrar är tillgängligt för lätt integration med annan bearbetar med maskin delar.

Other Equipment by this Supplier