Posted in | Spectrometers

Applicerade NanoFluorescence NS2 NanoSpectralyzer

Applicerade NanoFluorescence NS2 NanoSpectralyzer

NS2EN NanoSpectralyzer® ger alla av modellerar NS1'S-statlig-av--konst kapaciteter för att analysera SWCNT tar prov till och med fluorescence near-IR och absorbering. I tillägg, för Raman för tillfångataganden den NS2 mång--walled, samlade stora diametern huruvida spectra allra CNTs, singel-walled, eller chemically förändrat. Alla spectra mätas automatiskt med en singelplacering av ta provcuvetten. Sofistikerad programvara utför därefter inbyggd dataanalys för att karakterisera CNTEN tar prov. NS2EN behåller det samma små fotspåret och lämpliga funktionen som utmärkelsen som segrar NS1.

De nya modellerar NS2 mäter

  • Fluorescence near-IR
  • Absorbering near-IR
  • Raman

Other Equipment