Posted in | Microfluidic Devices

Electroosmotic Micropump för Microfluidics från Comsol

Micropumps speciellt de som baseras på electroosmotic flöde (EOF), är nödvändiga delar i microfluidic labb-på-en-gå i flisor apparater, som de innehåller inga flyttningdelar och är förhållandevis lätta att integrera i microfluidic går runt under fabricering.

En ha som huvudämne nackdel i den konventionella designen av electroosmotic micropumps är bruket av en kick som kör spänning. Därför pumpar utvecklingen av enspänning kaskad EOF är av intresserar, som de kan drivas av batterier och hence för att vara passande för bärbara microfluidicsapparater.

Detta modellerar shows per tvärsnitt av en kaskadmicropump för låg spänning. Det modellerar den applicerade elkraften sätter in i vätskan och det resulterande electroosmotic flödet till och med pumpa. Parametriskt utforska för studie som tillbaka appliceras, pressar fynd styrkan av pumpa.

Other Equipment