Oxford Instruments Nanoanalysis logo.

Oxford Instrumenterar ThinFilmID Filmar Thin Kontroll och Dimensionerar

Oxford Instrumenterar ThinFilmID Filmar Thin Kontroll och Dimensionerar

ThinFilmID för i-situ mätning av sammansättning och tjocklek av tunt filmar besegrar till 1nm i SEM 2000.

Dispersive ThinFilmID bruksEnergi Röntgar Spectrometry (EDS) för att mäta sammansättningen, och tjocklek av lagrar i ett tunt filmar strukturerar.

Denna teknik har en unik kombination av fördelar som erbjuder verkligt gynnar till kunder som båda benämner in av rusar, optimisation av metoder och lindrar - av - bruk.

Gynnar

  • Rumsligt löste mätningar - analysera en närmare detalj pekar på en ta prov
  • Utmärkt nano-fjäll sidoupplösning - som kontrolleras av volymen och endast fåtal för växelverkan hundra nm på låg kV
  • Mäta sammansättningen och/eller tjockleken av lagrarna
  • Mäter lagrar från <1nm to2000nm="">
  • Mäta strukturerar med upp till 7 lagrar positiv substrate med upp till 16 beståndsdelar.
  • Unik Solvability och Simulering bearbetar för enkel optimization av datasamlingen villkorar
  • den oskadliga tekniken med inget behovstvärsnitt strukturerar
  • Minsta ta prov förberedelsen = tid och kosta besparingar
  • Arbeten med existerande SEM 2000 och INCAEnergy, ingen unik maskinvara krävs

Other Equipment by this Supplier