Applicerade Nanostructures SilikonSonder

Applicerade Nanostructures SilikonSonder är tillgängliga i olika konfigurationer liksom long och kortsluter cantileveren för knacknings- och non-kontakten funktionslägeapplikationer, mång--cantilever sonderar för styrkakalibrering, sonderar för styrkamoduleringsmicroscopy, sonderar för kontaktapplikationer och sonderar med varierande grader av lutandekompensation.

Applikationer av Applied Nanostructures SilikonSonder inkluderar:

  • Rikta optiskt beskådar av AFM-spetsen
  • Kontakta och non-kontakten funktionslägeapplikationer, Knacka Lätt På
  • Fjädra den konstant kalibreringen av SPM-sonder
  • Tvinga ModuleringsMicroscopy
  • Avbilda eller DikeDjupMetrology.

Other Equipment by this Supplier