ELMARCO logo.

Nanofiber FabriceringSystem - den Elmarco Nanospider™ Produktionen Fodrar NS 4S1000U

Nanofiber FabriceringSystem - den Elmarco Nanospider™ Produktionen Fodrar NS 4S1000U

Elmarcos den Nanospider™ Produktionen Fodrar NS 4S1000U är den electrospinning utrustningen för low till medelvolymproduktionen av nanofiberrengöringsdukar, i tillräcklig kapacitet för den fabriks- tidigt stadium. Utrustat med fyra snurrelektroder, levererar högkvalitativa nanofibers utan kosta av ett fullt - fjällproduktionen fodrar.

NSEN 4S1000U kan hysa olika typer av upp till 1m breda substratematerial, är passande för en bred variation av lösliga polymrer, planläggs för 7/24 funktion och inkluderar en automatiserad produktion kontrollerar systemet.

Nedladda Broschyren för Mer Information

Other Equipment by this Supplier