Laddat TidskriftLokalvårdSystem - YES-G1000LMC från Avkastning som Iscensätter System

Systemet för YES--G1000LMC™plasmalokalvård planläggs för enhetlig lokalvård av fullastat bly- inramar och födda apparater för bärare. Systemet använder en låg plasmautvecklingsfrekvens (40 kHz) för att förminska kammaren och produkten som värmer som orsakas ibland av system för kickfrekvens (13,56 Megahertz). Som ett resultat är YES-G1000LMC ideal för känsliga apparater för lokalvård även elektroniskt.

Gynnar:

  • Mindre processaa Time-apparater återstår laddade på tidskrifter
  • Miljövänligt
  • Kassaskåp för elektroniskt känsligt apparat-ingen CV-förskjutning
  • Primat av 3 plasmalokalvårdfunktionslägen
  • Böjlig kammarekonfiguration
  • Det Lätta handlag avskärmer PLC kontrollerar

YES-G1000LMC anpassas specifikt för att rymma två öppen-sidtidskrifter (även om mer kan passformen beroende av storleksanpassa), och kammaren konfigureras lätt för att hysa olikt tar prov storleksanpassar, och förorening jämnar.

Other Equipment