Posted in | Separation Membranes
SiMPore Inc logo.

NanoparticleAvskiljandeMembran - UltraSM® SepCon™ från Simpore

NanoparticleAvskiljandeMembran - UltraSM® SepCon™ från Simpore

Avskilj eller rengöringen upp dina nanoparticles med en apparat som iscensättas specifikt för nanomaterials.

Särdrag av Simpores membran för det UltraSM SepCon avskiljandet för nanomaterials inkluderar:

  • Ren Silikonsammansättning
  • Kickgenomtränglighet: låter för fortransport, och kickflöde klassar
  • Exakt kontrollerade nanopores: avskiljer effektivt dina nanoparticles som baseras på, storleksanpassar
  • Mer Mindre än 30 nm tjockt: fångar inte nanoparticles eller andra molekylar i por, i motsats till polymeric membran
  • negativt - laddat membran: förminskar markant bandet och förlust som jämförs till konventionella material
  • Kompatibelt med standarda benchtopcentrifuger: enkelt att använda med existerande utrustning

Other Equipment by this Supplier