Posted in | Wafer Bonders

DXB-RånObligationsförsäljare från den Dynatex Landskampen

DXBEN används för beslagrån till substraten förbättrar den kvalitets- förbindelsen och repeatabilitystunder som förbättrar processaa tid under att svepa, polering eller att tärna.

Applikationer

  • Svepa för Rån
  • RånPolering
  • Tärna för Rån
  • Någon annan tillfällig rånbindning
    processaa

DXB ger en kontrollerad bindningmiljö med även värmer, och konstanten pressar i enevakuerad kammare för bindninghalvledarematerial till disponibla och återvinningsbara substrates. 

DXB planläggs till förbindelserån genom att använda WaferGrip Tillfälligt Bindemedel. Dynatex Landskamptillförsel WaferGrip i preformed olikt formar och storleksanpassar för att passa den krävda applikationen. Detta tillsammans med den exakt kontrollerade förbindelsen fodrar ger ett effektivt, och robustt bearbeta.

DXB-bindningkammaren är tillgänglig storleksanpassar itu: 11 flytta sig mycket långsamt (en mm 279), och 5,2 flytta sig mycket långsamt (en mm 132). DXBEN kan användas för singel- eller multipelrånbindning. Till exempel flytta sig mycket långsamt fyra fyra rånet kan vara obligations- på en tid.

Other Equipment