Posted in | Moisture Analyzers

De Analysator van de Vochtigheid van de Microgolf LMA 200PM van Sartorius Omnimark

Als de steekproef een hoge vochtigheidsinhoud bevat, microgolf is het drogen de snelste en meest efficiënte thermogravimetrische methode (verlies-op-drogend principe) voor vochtigheidsanalyse. Ontwikkeld voor het meten van vochtigheidsinhoud die zich van ong. 8% tot 100% uitstrekken, voert LMA 200PM vochtigheidsanalyse in een fractie van de tijd uit het voor andere thermogravimetrische methodes neemt. Het levert resultaten gemiddeld tussen ong. 40-120 seconden. Met een cilindrisch ontwerp, wordt een geconcentreerde emissie van microgolfenergie gekanaliseerd verticaal door dubbele openingen bij de bodem van de kamer. Dit concentreert specifiek de microgolfenergie aan de steekproef. Tijdens de test, spint een carrousel de steekproef, toelatend een gelijke distributie van microgolfenergie. Dit verhindert hete en koude vlekken voor te komen, een vertrouwd probleem met conventionele microgolfanalysatoren.

Other Equipment by this Supplier