Posted in | Spectrofluorometers

QuantaMaster 40 UV VISSpectrofluorometer från FotonTeknologi

QuantaMaster 40 UV VISSpectrofluorometer från FotonTeknologi

Varje av PTIS olika fluorometersystem planläggs med särskilda användarebehov i åtanke. QuantaMaster™ 40 UV VISspectrofluorometeren är PTIS grundläggande ta av planet-bästa fluorometer och planläggs för användaren som önskar:

Känslighet

Känsligheten i en fluorometer bestämmer den ultimat upptäckten begränsar. Känsligheten definierar: hur litet ett antal kan avkännas, hur long mätningen ska taken och hur exakt mätningen ska är. Kapaciteten att mäta minimala belopp av en vikt kan också räddningpengar, bestämt i lägen var dyra reagents eller dyrbara biologiska material används.

Eco-Vänskapsmatch

Mindre driver in, mer driver ut, effektivare bruk av energi, och förseglat inhysa med ingen ozonförorening, gör PTIEN QuantaMaster™ första och endast detVänskapsmatch spectrofluorometersystemet.

Attomolar upptäckt begränsar

Det motståndskraftigt för känslighet är i mätningen, PTIS system för den QuantaMaster™ 40 spectrofluorometeren är det enda som kan mäta attomolar 460.

Other Equipment