NT--MDTSonder för CONTACT/SEMICONTACT från Scanwel

Tack vare värderar medlet av styrkakonstant, och resonant frekvens sonderna för serien CSG30 från NT-MDT kan användas i kontakt, semicontact och noncontact funktionsläge.

Specifikt planlagt för applikationer, när den inte definieras klart vilket funktionsläge bör användas, för ta prov utredning, eller, när det är nödvändigt att ge mätningar i båda funktionslägen av, tar prov samma område, utan att ta bort spetsen.

CSG30 Serie, Sondspecifikationer:

  • Materiellt - Crystal Silikoner för Singel, N-Typ, 0.01-0.025 Ohm-Cm, dopad Antimony
  • Chip storleksanpassar - 3.4x1.6x0.3mm3
  • Reflekterande sida - Au
  • Cantileveren numrerar - rektangulär 1
  • Tippa krökningradien - typisk 6nm, garanterad 10nm
  • Tillgängliga beläggningar - Ledande PtIr
  • Kal Tillgänglig sond -, tipless, med reflekterande täcka för Al

CantileverSerie
CantileverLängd, L+5μm
Cantileverbredd, W+3μm
CantileverTjocklek, T+0.5μm
Resonant Frekvens, kHz
StyrkaKonstant, N/m
minut
typisk
max
minut
typisk
max
CSG30
190
30
1,5
26
48
76
0,13
0,6
2

Other Equipment by this Supplier