Piezo Enheter för Nano-Att dosera, Micro Pumpar och Ventiler i Medicinskt Iscensätta

Innovativa miniaturized keramiska utlösare erbjuder utmärkta precision och kapaciteter i medicinska applikationer liksom drogleveransen som nano-fördelar och förvandlar till atomer av mediciner. Den standarda designen baseras på membranen pumpar och ventilprincip, men ventil-mindretekniker som baseras på den peristaltic principen, är också görliga.

Förskjutning pumpar används globalt i ett stort nummer av branschsektorer. Den ökande begäran för miniatyrisering antyder att marknadsföra för deras mindre ”släktingar” växer också. Microdispensers kan användas för dosering, och fördelningsuppgifter, var mycket lilla volymer i microliteren, milliliteren eller nanoliteren spänner, måste att kontrolleras.

I drogupptäckt och medicinskt iscensätta, bioteknik eller kemisk analys, doserar mycket lilla utmatare exakt aktivvikter eller mediciner. Microen pumpar möjliggör borttagning av reaktion gasar i stängt bearbetar. Industriellt bearbetar med maskin gynnar också från bruket av mikro-ventiler för applikation av smörjmedel liksom fett, eller oljor som erbjuder lösningar, som är, preciserar, ekonomiskt, och automatiserat.

Other Equipment by this Supplier