Posted in | X-Ray Diffractometers
Rigaku Corporation logo.

Intelligent SmartLab Röntgar DiffractionSystemet

Intelligent SmartLab Röntgar DiffractionSystemet

SmartLaben är en diffractometer högt innovativ med hög upplösning. Dess nyckel- särdrag är den SmartLab VägledningsProgramvaran som erbjuder användaren som, ett intelligent har kontakt, som vägleder en till och med det mest minutest specificerar av varje experiment. Det är mycket liknande till att ha ett sakkunnigt som vägleder dig.

Systemet presenterar en stängd /q för kickupplösningsq kretsar goniometerdrevsystemet som är argt stråla optik (CBO), beväpnar enplan spridning, och en valfri roterande anodgenerator för 9,0 kW.

De SmartLab sammanslutningarna ett fullständigt automatiserat optiskt system, ettkontrollerat justeringssystem och Vägledningsprogramvaran, som möjliggör lätt växling mellan maskinvarufunktionslägen och att se till att maskinvarukomplexitet inte begränsar forskningen.

SmartLaben är passande för applikationer som gäller nanomaterials, tunt filmar, flytande eller pudrar och ska hjälp gör mätningar, när som helst krävt.

ProduktSärdrag

De nyckel- särdragen av SmartLaben är:

  • Den Fulla automatiserade justeringen under datoren kontrollerar
  • Valfri i-plan diffraction beväpnar för i-plana mätningar utan omkonfigurering
  • Fokusering och parallellen strålar geometrier utan omkonfigurering
  • SAXS-kapaciteter

Other Equipment by this Supplier