Posted in | Microscopy | Nanoanalysis

Carl Zeiss som Överför dess Senaste Mmicroscope System på Tour av Universitetar- och InstitutAlltigenom Europa

Carl Zeiss överför dess senaste mikroskopsystem på en turnera av universitetar och instiftar alltigenom Europa. ZEISSEN på Din Universitetsområde Turnerar ger mikroskopanvändare tillfället att bli förtrogen med systemen och de senaste microscopyteknikerna och metoderna i flera dagseminarier och försök dem ut på plats.

”Som en familjeförsörjare av komplexa systemlösningar, framlägger vi de senaste produkterna, och hjälpforskare väljer det bäst anpassat för metoder till deras specifika område,” något att sägaDr. Thorsten Kues, Direktören av Utbildningen, Applikation, och Service Centrerar på Carl Zeiss. ”Samtidigt, utbildar vi användare för att uppnå de bäst möjlighetresultaten.”, Därför är att lära och att använda olika mikroskoptekniker en nyckel- beståndsdel av detta turnerar.

Europén turnerar ska tar ZEISS åker lastbil till 43 städer i 17 länder över en period av sju månader. Turnera som startas i Portugal, innan att heading till Edinburgh, Wien och Karlsruhe.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit