Posted in | Nanoelectronics

EUR 14.5m för Utvecklingen av Kraftiga och Effektiva Elektroniska Apparater

Elektronisk utrustning gör vår dagliga rutinmässiga mycket lättare - i våra jobb såväl som i vår fritid. Inom DECISIFEN projektera, önskar vetenskapliga och industriella samarbetspartners att undersöka det potentiellt av ”ansträngde kraftigare silikon” för att tillverkning även, och energi-besparingen apparater för bärbar dator, mobil ringer och MP3-players.

DECISIF är en produktion för milstolpe inför framtiden av kraftigare mikroprocessorer, och minnen med förbrukning för lägre energi som resulterar i fördjupad fungerings, tajmar.

Det Federala Departement av Utbildning och Vetenskap (BMBF) beviljade EUR 8.1m för DECISIF (Apparaten och Går runt kapaciteten som ökas till och med materiell Fabricering för Silikoner). En Annan EUR 6.4m ska bidras av projekterapartnerna GLOBALFOUNDRIES Dresden, Siltronic AG, AIXTRON AG, Forskningscentrat Jülich såväl som det Max Planck Institutet av MicrostructureFysik. Det ska också finns samarbete med Franska partners STMicroelectronics, SOITEC och LETI inom räckvidden av EG-projektera Medea. Projektera koordineras av Prof. Siegfried Mantl av Forskningscentrat Jülich.

En teknik som patenteras av Forskningscentrat ska Jülich, används amongst andra för att fabricera spända silikoner med redan nämnd gynnsam rekvisita. Det crystal gallret av silikoner utvidgas av mekaniskt anstränger för att ändra den elektriska rekvisitan av silikoner: laddningsbärarna är kompetent till flyttningen markant snabbare till och med transistorn, de potentiella koppla frekvensförhöjningarna och driver förbrukningsminskningar. Detta görar klar långt för kraftigare och samtidigt även mindre transistorer. Rekvisitan av (globalt) spända silikoner ska kombineras med nya tekniker för att skapa lokalt ansträngde silikoner för att ne ovanligt en kickrörlighet av laddningsbäraren inom transistorer. Att att uppnå detta mål som nano strukturera ska, appliceras.

DECISIF ska byggande en överbrygga från grundforskning av spända silikoner som nästan produktion-ordnar till processaa. Kombination av de nya spända silikonerna och av den existerande silikon-på-isolator tekniken som en ny materiell utveckling på bransch-kompatibla 300 en mmrån ska, framkallas. Dessa ska rån ger basera för framtida apparatteknologier och transistorer med upp till minimigeometri för 22 nm.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit