Fabriks- Micralyne och SVTC-Teknologier som Samarbetar på 8, flytta sig mycket långsamt MEMS-Utveckling och

Micralyne Inc., en ledande bärare och producent för vilde MEMS, har meddelat planerar för att samarbeta med SVTC-TeknologiLLC, en ledande vilde MEMS, och CMOS-commercializationföretaget, att framkalla och apparater för tillverkning som MEMS använder 8, flytta sig mycket långsamt fabriceringteknologi. Detta samarbete exploaterar Micralynes bevisade expertis i MEMS-design, processaa, och fabriks- integration och SVTCS avancerad teknologiutveckling och iscensättasakkunskap för att ge kunden med ettstopp shoppar för design till och med fabriks- på ett konkurrenskraftigt kostar.

Till Och Med denna strävan ska Micralyne erhåll tar fram till SVTC-lättheter i San Jose, CA, och Austin, TX som företa sig MEMS, bearbetar fabriks- utveckling och volym. SVTC kommer med en omfattande utrustninguppsättning samman med ett starkt arv av teknologicommercializationen och iscensättasakkunskap. I tillägg äger SVTC-fabsna avlagring för lagrar för unik kapacitetsnågot liknande atom- och avancerad lithography. Ta Fram till dessa ska kapaciteter låter Micralyne möta de växande begärningarna av 8 flytta sig mycket långsamt memsutveckling och fabriks- i en kosta - effektivt sätt. Chris Lumb, VD av Micralyne sade att ”Vi behas extremt för att fungera gemensamt med SVTC för att accelerera våra kunders fabriks- behov för volym. Till Och Med SVTC kan vi ge våra kunder en kosta - effektiv bana från utveckling till fabriks- volym.”,

Samarbetet som också ska, låter SVTC ta fram utveckling och fjäll för MEMS processaa upp sakkunskap från Micralyne. Dave Bergeron, CTO av SVTC, ekade detta ordstäv ”Micralyne är en igenkänd ledare i processaa teknologi för MEMS och fabriks-. Att ha ta fram till ska Micralynes omfattande iscensätta resurser hjälp oss vidare att förstärka våra MEMS-offerings.”,

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit