Rapporten Undersöker Nanotechnology i Förenade kungariket

Forskning och Markets har meddelat tillägget av ”Nanotechnologyen i Förenade kungariket: Programmerar, Knyter Kontakt och att Betala, ForskningGrupper, och Företag” anmäler till deras erbjuda.

UK har världens den första nanotechnologyinsatsen, med en Avdelning av Handel, & för MedborgareNanotechnology för Bransch som (DTI) Insats (NION) meddelas i 1986, följt i 1988 vid ettår, ANKNYTER Nanotechnology programmerar. Även Om skingrat, ledde forskning som gäller nanoscalevetenskap som fortsattes för att betalas, denna trailblazing ande i nanotechnology tailed av skarpt därefter och att låta andra länder overtake i ett område, var UKEN måste en bestämd grad.

UK-stillbilden underhåller en vibrerande nanotechnologyplats med spadtagforskning i företag och forskninggrupper. Medborgarehandlingen i nanotechnology cooridinateds nu till och med KTNEN (Nanotechnology), och TeknologiStrategin Board planerar för närvarande en ny UK-strategi för nano.

Denna rapport för 99 sida ger en djupgående analys av företag, forskare, regering förkroppsligar, knyter kontakt och finansieringinsatser i UKEN

För mer informationsbesök http://www.researchandmarkets.com/research/e60881/nanotechnology_in

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit