CEA-/Leti och EV-Grupp som Accelererar Adoption av Teknologi för Integration TSV och 3D

EV-Gruppen (EVG), en ledande leverantör av rånbindningen och lithographyutrustning för MEMSEN, nanotechnology och halvledaren marknadsför, i dag meddelat det har skrivit in ett gemensamt utvecklingsprogram (JDP) med CEA/Leti -- ett av Europa berömda forskninglabb som fokuserar på microelectronics och nanotechnology. EVG, bindning för teknologi för tidig sortledare som (TSV) in till och med-silikon-via och för integration 3D en tillfällig ska ger CEA/Leti med dess värld-klassificerar, för en mm 300 och debonding teknologi. Det första systemet ska sänds i Maj. Den ska gemensamma utvecklingsverksamheten fokuserar på framkallning vidare av dessa teknologier och bearbetar för att accelerera fortsatt adoption av TSV-teknologi -- givet dess visade fördelar, som inkluderar högre kapacitet, ökade funktionsduglighet, mindre fotspår och driver lower förbrukning.

Mer funktionsduglighet som är lägre driver

Det Pråliga minnet och avbildar avkännare fortsätter för att leda laddningen som genomför teknologi för 3D IC/TSV, tack vare som komplexiteten av apparaten strukturerar, och begärningar för mer funktionsduglighet med lägre driver. I demonstrering av eneffektiv manufacturable stackable sammankopplingsteknologi, experter, projektera TSV-adoption för att växa intensivt över de nästa få åren som utvidgar in i olikt andra avancerade IC-applikationer. Detta gemensamma utvecklingsprogram spearheads ett annat kritiskt kliver till att ordna till inbyggda apparatproducenter och gjuterier fullständigt för att genomföra teknologi för integration 3D och bearbetar in i deras produktion fodrar, och komma med detta teknologis fördelar till ett globalt reklamfilmfjäll.

”Behas Vi extremt för att vara funktionsdugliga med EVG--inte endast för deras bevisade bindning/debonding och tunn-rån som behandlar teknologisystem, men också för den enorma grundvalen och sakkunskapen bearbetar på, för TSV-teknologi, och integration 3D som de kommer med till bordlägga, som kompletterar vårt eget veta-hur i detta sätta in,”, sade Nicolas Sillon, huvudet av laboratoriumet för avancerat paketera och integration 3D på Leti. ”Bevisar integration TSV och 3D att vara en livsduglig lösning till en kritisk väggspärr i avancerad apparatkapacitet. Tillsammans kan vi fortsätta för att låsa det fulla potentiellt av denna teknologi upp för att se till den utbredda commercializationen för kick-volym applikationer.”,

Lyckade resultat

Kommentera på dagens meddelande, är Stefan Pargfrieder, den noterade EVGS näringslivsutvecklingchefen, ”CEA/Leti en världsledare, i att accelerera dyka upp teknologier till utbrett, marknadsför adoption. Vi hänföras för att vara funktionsdugliga med en sådan prestigefull institution, och att tro deras ska sakkunskap var avgörande till denna JDP, och driftig teknologi TSV och 3D framåtriktat i marknadsföra förlägger. Vi ser att ett ökande numrerar av kick-volym producenter som undersöker genomförande av denna teknologi i deras produktion fodrar, och detta gemensamma försök med ska CEA/Leti var instrument- i att fortsätta denna realitetmomentum.”,

Detta samarbete förstärker också de existerande och etablerade gemensamma utvecklingsaktiviteterna mellan BryggareVetenskap, EVG och Leti. Ultimately exemplifierar möjliggör det synergyen mellan material, utrustning och processaa sakkunskap och vidare värdera-tillfogade produkter och, veta-hur i växa sätta in av teknologi för 3D IC/TSV, såväl som andra potentiella användare av den tillfälliga bindningen och debonding tekniker.

CEA-/Leti och EV-Gruppen har börjat arbete på projektera och har producerat lyckade resultat i applikationer 3D genom att använda deras TSV-teknologi och bearbetar redan.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit