ArrowheadFörhöjningÄganderätten Marknadsför in Ledare i KolNanotube Teknologi

Arrowhead Forska Korporation (Nasdaq: ARWR) som meddelas, att Företaget har instämmt till förhöjning dess äganderätt i dess majoritet-ägde dotterbolag Unidym, Inc. till och med ett lagerförautbyte (”Överenskommelsen”) med bestämda hållare av Föredragen Unidyms SerieLagerför. Varje aktie av den Unidym Serien som Föredragna Stock är konvertibel in i 1,68 aktier av Unidym lagerför vanligt. Unidym är en marknadsföraledare i kick värderar kolnanotube (CNT)produktion, och applikationer, med enbenämna fokuserar på skärmar.

Under Överenskommelsen utbyter Arrowheaden ett aggregat av 1.564.610 inskränkt aktier av Arrowheaden lagerför vanligt för ett aggregat av 1.564.610 aktier av Föredragen Unidym SerieLagerför med hållarna. Överenskommelsen ger för ett ettårigt låser upp på reor av den utbytta Arrowheaden lagerför. Som ett resultat av Överenskommelsen Arrowhead'sens ska äganderätt i Unidym förhöjning till 58,1% från 51,5%.

”Ser Vi Unidym som ett viktigt att värdera generatorn för Arrowheaden som framåtriktat går, och denna transaktion möjliggör oss till förhöjning vår översida som är potentiell, utan att förbruka kassa,” påstådd Dr. Christopher Anzalone, Arrowheads President och VD:N. ”Behogs Vi med Unidyms framsteg i reklamfilmreor av dess kick-avslutar, privat CNT-material och dess etablering av strategiska partnerskap och fogar ihop i fjol utvecklingsöverenskommelser med ha som huvudämne LCD- och handlagpanelproducenter. Unidyms teknologi har det potentiellt som är en splittra styrka i elektronikbranschen, med near-benämna tillfällen i den verkliga pekskärmen, och LCD marknadsför, och mer långtids, via extra applikationer i sådan olika branscher som sol- energi och tryckbar elektronik. Vi ser framåtriktat till ökande deltagande i Unidyms framtida framgång.”,

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit