ASML har sagt upp sina licenser för optisk direktritning för halvledartillämpningar

Micronic Laser Systems AB (STO: MICR) och ASML Holland BV tecknade i december 2004 ett licensavtal som ger ASML rätten att marknadsföra optisk direktritning för halvledartillämpningar baserat på Micronics patentportfölj i SLM (Spatial Light Modulator) och data väg-teknik.

ASML har sagt upp sina licenser.

Detta innebär att Micronic återfår rätten att till fullo utnyttja de ovan nämnda patenten efter eget gottfinnande. Micronics rätt att använda ASML: s utveckling av SLM-tekniken för fotomasktillämpningar fortsätter. Micronic skall återbetala ett förskott på royalty uppgående till 13 MEUR. Förskottet är räntebärande och återbetalningen påverkar inte Micronics nettokassa och har ingen inverkan på Micronics resultat.

Micronic Laser Systems är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Den teknik som kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av TV-och datorskärmar, halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i USA, Japan, Sydkorea och Taiwan. Micronic har en hemsida: http://www.micronic.se

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit