HORIBA Jobin Yvon Meddelar Förvärvet av GenOptics

För HORIBA som Jobin Yvon (Longjumeau, Frankrike) ägas fullständigt, ansluter av HORIBA-AB (Kyoto, Japan) och en ledare i analytiska instrumentationprodukter och världsomspännande ledare i den optiska spektroskopin som i dag meddelas, April 17th, 2009 förvärvet av GENOPTICS (Orsay, Frankrike). Ska GENOPTICS sammanfogar den Vetenskapliga affären för HORIBA segmenterar.

GENOPTICS specialiserar på fri upptäckt för bio-växelverkan etikett, och multiplex- Ytbehandla att avbilda för PlasmonResonans. Märk fri upptäckt, och SPRi är viktig för bio frändskaputredning, som de ger en ny kickgenomgångsteknik för ligandfiske och att avskärma av peptides, antikroppar, proteiner och även celler.

Är fri bio-växelverkan för Etiketten upptäckt passande mer och mer viktigt, i möte av behoven av vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetforskare. ”I de kommande åren som vi ska, se att applicera av bioteknik och microtechnologyen som skapar kombinationer av ultra inbyggda apparater på ett molekylärt fjäll” påstår Dr. Michel Mariton HORIBA Vetenskaplig segmenterar ledare. ”Är förvärvet av GenOptics en del av Vetenskaplig förpliktelse för HORIBA att leka en ledande roll i detta viktigt, och spännande nya sätter in.”,

”I tillägget, det ökande bruket av multiplexöverförde biochips som disponibla resurser som ska låt kostar - den effektiva multipeln och fastar bio-markörer som avskärmer” chefen för produkten för Vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet för kommentarDr Chiraz Frydman HORIBA Vetenskaplig.

”Passande kantar en del av HORIBAEN som den Vetenskapliga bioteknikplattformen klart validerar det konkurrenskraftigt, av våra utvecklingskapaciteter, och det kvalitets- av vårt instrumenterar portföljen. Tillsammans ska vi framkallar nästa generationprodukter för marknadsföra. Den ska integrationen låter GENOPTICS, för att ne ett industriellt arrangera och accelerera dess utveckling…”, tillfogar P. Kerouredan, tidigare VD av GENOPTICS.

Föregående i Januari 2007, undertecknade HORIBA Jobin Yvon och Genoptics en landskampfördelning och en tjänste- överenskommelse. Förvärvet säkrar nu HORIBA som Vetenskapligt fullt tar fram till extra polariserade avbilda lätt tekniker och till alla forskning- och utvecklingsalternativ av företaget, som inte var ännu inklusive i överenskommelsen.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit