Posted in | Nanobusiness

Globalt Marknadsföra för Nanotechnology som Projekteras för Att Växa på en CAGR av den Omkring 20% Kassalådan 2013

Forskning och Markets har meddelat att tillägget av ”Nanotechnologyen Marknadsför Prognos till 2013” rapport till deras erbjuda.

Nanotechnology går att stenlägga långt för en rotation i material, information, och kommunikationsteknologi, medicinen, flyttning för genetik, som den startar, från laboratoriumna till nytt marknadsför och så vidare. Den hjälper att förbättra produkter, och produktionen bearbetar med bättre kännetecken eller nya funktionsdugligheter. I kommande år förväntas produkter som baseras på nanotechnology, för att få effekt nästan all-industriella sektorer, och att ska skriv in konsumenten marknadsför i stort antal. Considering de framtida utsikterna av nanotechnology, länder över världen investerar tungt i denna sektor.

De globala marknadsför för nanotechnologies projekteras för att växa på en CAGR av den omkring 20% kassalådan 2013, något att säga ”Nanotechnology Marknadsför Prognos till 2013.”, Rapporten projekterar också, som marknadsför för nanotechnology som inkorporeras i tillverkad godor ska Triljon för värd US$ 1,6 och att föreställa en CAGR av mer än 49% i prognosperioden (2009-2013). Denna tillväxt ska är i hög grad drivande vid massiv investering i nanotechnologyR&D vid både regeringar och corporates över världen.

Enligt vårt rapportrön på det regionala jämnt erfar den ska Asia Pacific regionen den snabbaste tillväxten marknadsför in för nanotechnology möjliggjorde godor, med CAGR som fixeras på omkring 52% i prognosperioden som följs av Europa. De nya flyttningarna vid dyka upp marknadsför liksom Indien, Kina, och Ryssland i sätta in av ska nanotechnologyforskning och utveckling fortsätter till det mest framstående dela upp i faktorer bak tillväxten i dessa länder.

Vår uppdaterade och specificerade forskningrapport utvärderar förflutnan, ström, och framtidsscenariot av den globala nanotechnologyen marknadsför förbundet med en överblick av att dyka upp trender. Rapporten har segmenterat nanotechnologyen marknadsför vid applikation och R&D-investering. Den diskuterar nanotechnologyen marknadsför vid nyckel- landsvisning deras prominens i sektoren samman med de dyka upp nationerna i området. Dessutom täcker rapporten olik tillväxt som potentiella områden i nanotechnologyen marknadsför på det globalt jämnar.

Täckte Nyckel- Ämnen:

  • Analytikeren Beskådar
  • ForskningMethodology
  • Nanotechnology - en Överblick
  • Nyckel- Marknadsföra Trender och Utvecklingar
  • Global NanotechnologyBranschKapacitet och FramtidsFramtidsutsikt
  • Potentiella TillväxtOmråden
  • TillväxtInhibitors

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit