Posted in | Nanomaterials | Nanobusiness

NanoMarkets Meddelar den Nya Rapporten som Diskuterar Ändra Tillfällen och Utmaningar i E-Pappers-

NanoMarkets en ledande familjeförsörjare av marknadsför, och teknologiforskning och branschanalys servar för det tunt filmar, organiskt, och tryckbara elektronikaffärer, meddelade i dag en ny rapport som diskuterar de ändrande tillfällena och utmaningarna i E-Pappers-. Rapporten, betitlat ”E-Pappers- Marknadsför Opportunities-2009,”, planlagd att vara utsläppt i Juni av 2009 och firma är är tredje rapport på denna som växer, marknadsför. Specificerar om den kommande rapporten är tillgängligt på www.nanomarkets.net.

Mycket har händt i detpappers- utrymmet över de förgångna tolv månaderna. Notably bokar har ankomsten av Amason Kindle avläsaren vänt e-pappers- in i enmarknadsföra teknologi, och lyftt en radda utfärdar. E-Pappers- har nu blivit identifierat med E-Färgpulvers electrophoretic teknologi. Gör Vad detta medel för andra spelare i detta utrymme? Är Vad framtiden av de många konkurrera teknologierna sådan cholesteric LCDs eller electrochromicsen? Och, hur långt ska den växande förtroligheten med e-pappers- hjälp de andra applikationerna som e-pappers- riktas till; applikationer liksom signage, smart kort och datorkringutrustningar?

Denna rapport analyserar det nytt marknadsför miljön för e-pappers-, och svar som dessa ifrågasätter. Den ser också de många utmaningarna som denpappers- stillbilden vänder mot. Även Om e-pappers-, blivit starkt identifierade med begreppet av böjliga skärmar, har de första skärmarna är på bäst hopfällbart; bestämt ett långt långt från de rollable skärmarna som futurists har diskuterat. Därefter finns det ifrågasätta av färgar och hur detpappers- marknadsför långt, kan evolve i en värld som folket förväntar i färgar från skärmar.

Denna rapport bedömer den senaste e-pappers- teknologin och ger ett kvantitativt, och den kvalitativa prognosen för sändningar av e-pappers- sorter för produkter som spänner från, bokar avläsare och böjliga mobilskärmar till signagen, smart bordlägga och ilar allra kort. I denna rapport undersöker vi också de nyckel- teknologiförbättringarna som ska krävs över de nästa åtta åren och bedömer den marknadsföra betydelsen av sådan dela upp i faktorer som böjlighet, systemarkitektur, upplösningar, rusar färgar backplaneväxling och kapacitet. Vi tar en look på de marknadsföra aspekterna av e-pappers- skärmar och hur tillförselen kedjar, byggs också.

NanoMarkets har täckt detpappers- marknadsför för mer, än fyra år och denna rapport är a följa-på från vår lyckade 2008 e-pappers- rapport. Den ger vårt beskådar på de senaste produktmeddelandena. Vi undersöker också djupgående det senaste tänkande på fabriks- bearbetar, och van vid material får e-pappers- till marknadsföra. Slutligen ger rapporten strategiskt profilerar av de ledande familjeförsörjarna av e-pappers-, och ett specificerat åtta-år marknadsför prognos av e-pappers- marknadsför, brutet ut vid applikation, material och teknologi.

NanoMarkets spårar och analyserar att dyka upp marknadsför tillfällen i elektronik som skapas av utvecklingar i avancerade material. Firman har publicerat talrika rapporter släkta till organiskt, tunt filma och tryckbara elektronikmaterial och applikationer. NanoMarkets forskningdatabas är bransch mest omfattande källa av information på tunt filmar, organisk och tryckbar (BÄSTA) elektronik. Besök www.nanomarkets.net för fullt lista av NanoMarketss rapporter och annan servar.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit