Passande Nanobubbles Betvinga av ett Ökande Belopp av Studie

Växer initial scepticism för Illvilja, godtagande av existensen och sakkunnigrekvisitan av nanobubbles nu, och deras bildande och kännetecken är nu passande betvinga av ett ökande belopp av studie, speciellt i Japan. NanoSight bevisar att vara metoden av primat för deras studie.

Tack vare bubblar det förment mycket högtrycket within av sådan litet storleksanpassar, och radien av krökning och kicken ytbehandlar thus spänning, konventionella beräkningar visar att gasa bör vara ` pressande ut' av nanobubblesna inom mikrosekunder. Emellertid är det nu klart att under rätten villkorar sådan bubblar kan både bilda fritt och återstå stall av fördjupade tidsperioder, ibland många månader. Förklaringar om därför precis sådan strukturerar, är så stabila fokuserar på rollen av kontra-joner som bildar lagrar på nanobubblesna ytbehandlar, som hjälp förklarar fordrar att de bildar som synes endast i närvaroen av saltar.

Kaneo Chiba och Masayoshi Takahashi av Japan berömd AIST-forskning centrerar har visat att i närvaroen av electrolytes och med den korrekta läkarundersökningstimulusen, stabila nanobubbles kan bildas från konventionella microbubbles. Sistnämnden ansar till endera för att sammansmälta till stort flytande bubblar som svävar bort, eller, som kollapsar under intensivt, ytbehandlar spänning-härlett pressar till peka som, de försvinner som förutsagt av teori. Tillägget av salt (electrolytes) emellertid tänks för att orsaka bildandet av enjon avskärmer runt om nanobubbles som kvarter kapaciteten av gasar effektivt inom nanobubblesna för att sprida ut ut. Detta bekräftades av electrophoresisstudier som zetaen som var potentiell av nanobubbles, visades för att förbindas i till nanobubblesstabilitet.

Dessutom har Professorn William Drucker av Universitetar av Melbourne också använt den infraröda spektroskopin för att visa att pressa av gasar inom sådan nanobubbles inte är markant högre än atmosfäriskt och kanske att förklara deras stabilitet och motstånd till kollapsen.

Det finns en lång räcka av föreslagna applikationer av nanobubbles och intresserar i deras användning växer snabbt. När de bildas från den stabiliserade ozon och electrolyten, är desinficering och sterilisationen möjligheten för många månader med utmärkt potentiellt i bevarandet av livsmedel och i medicinska applikationer som ett attraktivt alternativ till klor baserade methodologies.

Syrenanobubbles har blandats in i förhindrandet av arterioskleros av hämningen av mRNA-uttryckt som framkallas av cytokinestimulans tjaller in, aortacellen fodrar.

När de bildas i flytande i capillaries, har nanobubbles visats väldeliga för att förbättra vätskeflödeskännetecken. De har också varit föreslagna som kontrastmedel i scanningtekniker, såväl som rengöringsmedel i fabriks- silikoner bearbetar.

Slutligen sätter in ett nytt av drogleveransapplikationer forskas aktivt i vilka nanobubbles leker en aktivdel specificerar though av detta högt förteget (och därför viktigt?) sätter in är hårda att komma by. Emellertid anmält i Reuters, använder samlas Natalya Rapoport av Universitetar av Utah Avdelning av Bioengineering nanobubbles med tumorsna för cancer för sökanden för kemoterapidrogdoxorubicinen ut och när han injiceras in i bloodstreamen. ”Tränger igenom Dessa nanobubbles inte det normalablodkärl, men de tränger igenom blodkärl i tumoren,”, sade Rapoport, vars studie visas i Föra Journal över av MedborgareCancerInstitutet. En Gång i tumoren, nanobubblessammanslutningen att bilda större ”microbubbles,”, kan som ses på en ultrasound. Ackumulera, ”När dessa bubblar, ger Jag stark ultrasoundutstrålning till tumoren för att blåsa upp dem,”, sade hon i en telefonintervju. ”Därefter får drogen ut ur dessa bubblar lokalt på tumorplatsen.”,

I möss var nanobubblesna effektivare på att blockera tumortillväxt än andra nanoparticleleveransmetoder.

I en föregående studie visade Kikuchi et al (2001), att vätenanobubblesbildande förbands till påverkan av electrolysis, villkorar på de nöjda vätena och diameterfördelningen av vätenanobubbles. De analyserade nanobubblesna vid Dynamisk Ljus Spridning (DLS). Emellertid i en ny studie av bildandet och characterisation av nanobubbles bevattna in vid ett farmaceutiskt företag för ha som huvudämne i Japan, koncentrationen av nanobubbles i en mekaniskt bildad upphängning av nanobubbles fanns för att vara mycket lågt (<107>

I ett nyare projektera, Ichiro Otsuka (2008) av den Ohu Universitetar, Japan har utstuderat möjlighetrollen av nanobubbles i den förtunnade ultra-kicken tar prov av aktivmedel som fenomen av succussion är ansett i till relevant. Han använde NanoSight teknologi för att undersöka nanobubblesbildande, och koncentration i mer specificerar, än var möjligheten genom att använda en metod för electrozone (Coulter) eller en konventionell DLS.

Kenji Kikuchi, Hiroko Takeda, Beatrice Rabolt, Takuji Okaya, Zempachi Ogumi, Yasuhiro Saihara och Hiroyuki Noguchi (2001) Vätepartiklar och supersaturation i alkaline bevattnar från analkali-jon-bevattnar electrolyzer, Förar Journal över av Electroanalytical Kemi, p1-6

Ichiro Otsuka (2008) Verkställer av aqueous förtunning för 1:2 på nanobubbles O2 i en 0,1 M Na2CO3 lösning, Proc Det 59th Årsmötet av LandskampSamhället av Electrochemistry, September 7 till 12, 2008, Seville, Spanien; s10-P-062 p139

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit