Posted in | Nanobusiness

Elektroniska Apparater av Framtiden Kunde vara Mindre, Snabbare och Kraftigare

Elektroniska apparater av framtiden kunde vara mindre, snabbare, kraftigare och konsumera mindre energi på grund av en upptäckt av forskare på Avdelningen av Energis Laboratoriumet för den Oak Ridge Medborgare.

Det nyckel- till finna som publiceras i Vetenskap, gäller en metod för att mäta inneboende föra rekvisita av ferroelectric material, som för årtionden har rymt enormt löfte, men har undsluppit experimentellt preparerar. Nu emellertid, Kamraten Peter Maksymovych för ORNL Wigner och co-författare Stephen Jesse, Konst Baddorf och Sergei Kalinin på Centrera för tros Nanophase MaterialVetenskaper kan de vara på en bana som ska ser barriärer dråsa.

”För år, har utmaningen varit att framkalla en nanoscale som materiella, som kan agera som en koppla för att lagra binär information,” Maksymovych sade. ”Är Vi upphetsada vid vår upptäckt och utsikten av slutligen att vara kompetent att exploatera denconjectured bi-stall elektriska conductivityen av ferroelectric material.

”Exploatera denna ska funktionsduglighet möjliggöra ultimately smart och ultra-tät minnesteknologi.”,

I det pappers- har författarna visat för den första tiden som en jätte- inneboende electroresistance i konventionellt ferroelectric filmar, var bläddring av den spontana polarizationen ökade conductance vid upp till 50.000 procent. Ferroelectric material kan behålla deras elektrostatiska polarization och används för piezoactuators, minnesapparater och kort för RFID (radiofrequencyID).

”Är Det som, om vi öppnar en mycket liten dörr i det polart ytbehandlar för att elektroner ska skriva in,”, sade Maksymovych. ”Är storleksanpassa av denna dörr mindre än en-miljonte av en flytta sig mycket långsamt, och den är mycket rimlig ta en-billionth endast av en understödja för att öppna.”,

Som det pappers- illustrerar, kopplar den nyckel- skillnaden av det ferroelectric minnet är att de kan trimmas till och med thermodynamic rekvisita av ferroelectricsen.

”Bland annat gynnar, kan vi använda tunabilityen för att minimera driva som behövs för att anteckna, och läs- information och läsa/skriva spänningar, ett nyckel- krav för någon livsduglig minnesteknologi,”, sade Kalinin.

Talrika föregående arbeten har visat hoppa av-medlat minne, men hoppar av kan inte lätt förutsägas, kontrollerat, analyserat eller förminskande in storleksanpassa, sade Maksymovych. Ferroelectric växling, överträffar alla dessa begränsningar och ska emellertid aldrig tidigare skådad funktionsduglighet för erbjudande. Författarna tror det som använder, arrangerar gradvis övergångar liksom ferroelectric växling för att genomföra minne, och beräkning är den verkliga grundskillnaden av framtida informationstekniker.

Danande denna forskningmöjlighet är ensort instrumenterar som kan samtidigt mäta att föra, och den polara rekvisitan av oxidmaterial med nanometer-fjäll rumslig upplösning under kontrollerad dammsuger miljön. Instrumentera framkallades och byggdes av Baddorf och kollegor på Centrera för Nanophase MaterialVetenskaper. Materialen som användes för denna studie, var fullvuxna och provided vid kollaboratörer på Universitetar av Kalifornien på Berkeley.

En anknyta till det pappers-, ”Polarization kontrollerar av elektronen som gräver in i ferroelectric, ytbehandlar,” är tillgänglig här: http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/324/5933/1421; Vol. 324, 2009, sida 1421. Denna forskning betalades av Kontoret av Grundläggande EnergiVetenskaper inom Avdelningen av Energis Kontor av Vetenskap. UT-Battelle klarar av det Oak Ridge MedborgareLaboratoriumet för DOE.

Centrera för Nanophase MaterialVetenskaper på det Oak Ridge MedborgareLaboratoriumet är en av de fem Forskningscentren för DOENanoscale Vetenskap, första medborgareanvändarelättheter för tvärvetenskaplig forskning på nanoscalen. Tillsammans centrerar består av ett följe av kompletterande lättheter, som ger forskare med statlig-av--konst kapaciteter för att fabricera, bearbeta, karakterisera och modellera nanoscalematerial, och att utgöra den största infrastrukturinvesteringen av MedborgareNanotechnologyInsatsen. Centrerar lokaliseras laboratorium på DOES för den Argonne, Brookhaven, Lawrence Berkeley, Oak Ridge, Sandia och Los Alamos medborgare.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit