Handbok om tillförlitligheten i MEMS

Forskning och Markets, ledande källa för internationell marknad forskning och data marknaden har meddelat tillägget av John Wiley & Sons Ltd: s nya bok " tillförlitlighet MEMS "till deras erbjudande.

Denna första bok som uteslutande och i detalj de principer, verktyg och metoder för att bestämma tillförlitligheten i mikroelektromekaniska material, komponenter och enheter omfattar både komponent material samt hela MEMS-enheter. Uppdelat i två stora delar, efter en allmän inledningskapitel till tillförlitlighet frågor, ser den första delen på de mekaniska egenskaperna hos material som används i MEMS, förklara i detalj den nödvändiga mät-teknik - nanoindenters, bula metoder, böjprov, dragprov, och andra. Del två behandlar den faktiska enheter, som organiseras av viktig enhet kategorier som trycksensorer, tröghetsnavigering sensorer, RF-MEMS, och optiska MEMS.

Osamu Tabata tog sin doktorsgrad examen från Nagoya Institute of Technology i Japan år 1993. Från 1981 till 1996 utförde han den industriella forskningen på Toyota Central forskning och utveckling Laboratories i Aichi, Japan. Han började då institutionen för maskinteknik på Ritsumeikan University i Shiga, Japan och tillbringade gästprofessurer vid IMTEK Freiburg, Tyskland, och på ETH Zürich, Schweiz. År 2003 gick han med i Kyoto University, Japan. För närvarande är han professor vid Micro Engineering avdelningen. Professor Tabata är engagerad i forskning av mikro / nano processer, MEMS och mikro / nano-systemet syntetiska Engineering (SENS). Han hedrades med Science News Award 1987, Presentation Paper Award 1992 och fick R & D 100 Award 1993 och 1998, Bästa Poster Award av 19th Sensor symposiet om Sensors, micromachines och Applied Systems i 2002, Bästa Patent Award från Ritsumeikan universitet 2004. Han är en ledande medlem av Institute of Electrical Engineers i Japan, en medlem av Japan Society of Mechanical Engineers och en ledande medlem av Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Toshiyuki Tsuchiya tog sin doktorsgrad examen från Nagoya University, Japan, 2002. Från 1993 till 2004 genomförde han den industriella forskningen på Toyota Central forskning och utveckling Laboratories i Aichi, Japan. År 2004 anslöt han sig till institutionen för maskinteknik i Kyoto University och är idag docent vid institutionen för Microengineering. Toshiyuki Tsuchiya nuvarande forskning är inriktad på mekaniska egenskaper utvärdering av mikro / nano-material och MEMS-och mikro / nano-systemet syntetiska Engineering (SENS). Han fick R & D 100 Award 1998.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit