Forskning och Markets tillkännager tillgängligheten av Nanocatalysts Rapport

Forskning och Markets, ledande källa för internationell marknad forskning och data marknaden har meddelat tillägget av Frost + Sullivans nya rapport " Nanocatalysts - Ansökan Impact Analysis (Tekniska insikter) "till deras erbjudande.

Detta Frost & Sullivan Research Service titeln Nanocatalysts - Ansökan konsekvensanalys ger en översikt över den utveckling som sker inom denna bransch tillsammans med en ansökan analys av den nuvarande marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen. I denna forskning, Frost & Sullivans analytiker expert granska noggrant följande marknadssegment: kemiska och polymer, petrokemi, alternativ energi, miljö, och läkemedel.

Spännande möjligheter för Nanocatalysts i denna nya era av nanovetenskap

Katalyserar reaktionerna på nanonivå kan påverka en mängd olika tillämpningar inom områden som raffinering av olja, bränsleceller, förnybar energi, grundvatten sanering, katalysatorer, kemiska och polymer tillverkning, läkemedels-och biomedicinska tillämpningar, livsmedel, papper och massa återvinning, och textilproduktion. Nanocatalyst tekniken kan mycket väl vara lösningen på de många efterföljande utmaningar som sträcker sig från Processeffektiviseringar till bredden av produkter applikationer. Medan etablerade branscher som olja och gas har varit långsamma i att integrera nanocatalysts i sina processer, nya och framväxande tillämpning i alternativ energi och miljö söker för att få tekniken ombord från ett tidigt skede av produktutvecklingen. I den petrokemiska industrin, medan de flesta av innovationen som händer i labbet, har corporate utvecklingen varit relativt få till antalet. Detta kan tillskrivas det faktum att de flesta företag delaktighet på detta område är mogen när det gäller teknik antagande och finansiella investeringar som har gjorts inom detta område under de senaste decennierna.

Integrera nya nanocatalyst teknik i den vanliga produktionen skulle säkert ta några år för att täcka det breda spektrum av delbranscher. För närvarande är den växande fokus på att minska luft-och vattenföroreningar genom strängare regler och livskraftiga alternativa energikällor som kommer att öka upptaget av nanocatalyst föreningar i tidiga skeden av processen design för den nya tekniken. "Anställa nanocatalysts håller på att bli en viktig norm för industriella kemiska processer", säger analytiker av denna forskning. "Det blir allt tydligare att nanocatalysts möjliggöra större effektivitet och produktivitet och därmed kan sänka produktionskostnaderna." Eftersom katalys på nanonivå är effektiv, är det planerat att nanocatalysts kunde ta in kostnadsbesparingar på upp till 70% i vissa tillverkningsprocesser. Dessutom nanocatalysts mycket selektiv och detta resulterar i mindre mängd av biprodukter. Avsaknaden eller den reducerade mängden biprodukter kan i sin tur minska kostnaderna för återvinning och rening i reaktionen processer.

Trots flera faktorer som driver utvecklingen av nanocatalysts, och det i en mängd applikationer, tekniska utmaningar att sektorn är ännu som bör ingå upprätthålla nanocatalyst stabilitet och aktivitet, tätbebyggelse av nanopartiklar, kontroll av storleken nanokluster och återanvändning av nanocatalysts. "Eftersom nanotekniken är fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede, kvarstår betydande osäkerhet i den befintliga regelverk för utveckling av nanomaterial och möjligen utmana tillväxt nanacatalyst branschen", förklarar analytiker. "Ytterligare, höga kostnader som normalt är synonymt med ny teknik kan också påverka nanocatalyst applikationer." Tuffa miljökrav ställs på olja och gas och tillverkare kemikalien har också gett tillväxten av nanocatalysts att utveckla en ren och grön miljö genom att minska utsläpp av giftiga gaser i miljön, utöver att behandla avloppsvatten avloppsvatten släpps ut från industrier. "Växande efterfrågan och höga ekologiska normer för tillverkning kräver katalysatorer med förbättrad effektivitet", avslutar analytiker. "Det är dock nödvändigt att utveckla miljövänliga gröna katalysatorer som kan göra sig av med utsläpp av skadliga ämnen och avfall biprodukter av de kemiska reaktionerna i omgivningen."

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit