Πλήρης Παγκόσμια Έκθεση για τις Αγορές νανοϊατρική

GIA ανακοινώνει την κυκλοφορία μιας συνολικής παγκόσμιας έκθεση σχετικά με τις αγορές νανοϊατρική . Η παγκόσμια αγορά νανοϊατρική εξακολουθεί να εγγραφείτε ισχυρή ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από μοναδικές ιδιότητες των νανοσωματιδίων που παρέχουν καινοτόμα, βελτιωμένα, τα πλεονεκτήματα, την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων, υγιή αύξηση της χρηματοδότησης σε όλη την υδρόγειο, και αυξημένη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τη νανοτεχνολογία.

Νανοϊατρική αποτελεί ένα κύριο τομέα της νανοτεχνολογίας η οποία προσφέρει δυνατότητα να αλλάξει σημαντικά την πορεία της θεραπείας των απειλητικών για τη ζωή ασθένειες. Σε αντίθεση με άλλες θεραπείες, νανοϊατρική ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιεί τις αντιξοότητες που συνδέονται με την τυπική θεραπευτική. Η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας με τη μορφή της νανοϊατρικής σε τομείς όπως η χορήγηση φαρμάκων νανο, nanoanalytical αντιδραστήρια Αντίθετα, nanobiomaterials, και nanopharmaceuticals έχει ογκούμενος σε σταθερό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια είδε την εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων από τη βιομηχανία για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας και εμπορικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, η παρούσα αγωγού nanobiomaterial προϊόν ενέχει μια υγιή εικόνα με πολλά νέα προϊόντα για χρήση σε εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης, κυρίως με τη μορφή των επιχρισμάτων. Περαιτέρω, η έρευνα και η ανάπτυξη στην αγορά νανοϊατρική αναμένεται να προσφέρει πολλά νέα προϊόντα που μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά την υγεία των ασθενών που πάσχουν από διαταραχές της υγείας και οι ασθένειες.

Αγορά συστημάτων χορήγησης φαρμάκων αποτελεί τη μεγαλύτερη περιοχή εφαρμογής, ενώ το τμήμα Βιολογικών Υλικών αντιπροσωπεύει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα αίτησης για νανοϊατρικής τη διάρκεια των ετών 2006 έως 2015.

Η αγορά νανοϊατρική είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη και χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών παικτών κλειδιά και εξειδικευμένες. Σημαντικές οι συμμετέχοντες στην αγορά στην αγορά νανοϊατρική περιλαμβάνουν Abraxis BioScience Inc, AMAG Pharmaceuticals Inc, Arrowhead Research Corporation, Crucell NV, Flamel Technologies SA, Elan Corporation Plc, Enzon Pharmaceuticals Inc, Life Technologies Corporation, Nanosphere Inc, Nektar Therapeutics, Inc Novavax ., Oxonica Plc, Par Φαρμακευτικών Εταιρειών Inc, Starpharma Holdings Limited, και η Wyeth Pharmaceuticals Inc, μεταξύ άλλων.

Η έκθεση με τίτλο "Νανοϊατρική: Μια Global Strategic Business Report" ανακοίνωσε η Global Industry Analysts, Inc, καλύπτει μεγάλη δυναμική της αγοράς, τις τάσεις, τα ζητήματα, και ο ανταγωνισμός που αφορούν την αγορά. Έχουν Αναλυτικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για το μέγεθος της αγοράς έχουν παρουσιαστεί όσον αφορά τις πωλήσεις του δολαρίου κατά το χρονικό διάστημα 2006-2015. Η έκθεση απαριθμεί τις πρόσφατες εξελίξεις, τις συγχωνεύσεις, εξαγορές και άλλες στρατηγικές δραστηριότητες της βιομηχανίας. Η μελέτη αναλύει την αγορά νανοϊατρική από τους ακόλουθους τομείς εφαρμογής - χορήγησης φαρμάκων, διαγνώσεις in vitro, in vivo απεικόνισης, Βιοϋλικά και άλλες εφαρμογές.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit