Strategi för Lösning av TeknologiUtmaningar i den Växande Rån-Jämna Integrationen 3D Marknadsför

Den Soitec Gruppen (Euronext Paris), världens ledande leverantör av silikon-på-isolatorn (SOI) och andra iscensatte substrates för microelectronicsbranschen som i dag meddelas dess strategi för lösning av teknologiutmaningar i den växande rån-jämna integrationen 3D, marknadsför med en familj av bevisat bearbetar och iscensatte substrates. Företaget har kombinationen av att kärna ur teknologi, veta-hur, i rånbindning och att stapla, fabriks- infrastruktur och kick-volym erfar, såväl som stark IP för att framkalla de byggande kvarteren som krävs för rån-jämn integration 3D. Soitecs strategi för 3D-teknologi byggs på tre pelare: teknologi för Låg-Temperaturen belägga med metall-till-belägger med metall Smart Snittet (TM), Smart Staplande teknologi (TM) och riktar bindning, för närvarande i utveckling.

”är integration 3D och rån-jämna paketera teknologier lovas, och fasta-växa segmenterar av morgondag halvledarebransch. Vi förväntar 3D integrerat halvledare att växa på CAGR av 50 till 60% under period 2008 till 2015, främst drivande vid minnen, avbildar avkännare, MEMS, motsvarigheten och CMOS-logikapplikationer,”, sade den Jerome Baronen, främsta analytiker på Yole Developpement. ”Har Illviljan den ekonomiska nedgången för strömmen, de världsomspännande R&D-aktiviteterna som anknytas till innovation för integration 3D, nett aldrig tidigare skådat jämnar.”,

”Är kostar Vi funktionsdugliga på görliga teknologier för danande 3D och - effektivt med ett omfattande och böjligt erbjudande. På den jämna, både vårt Smart Stapla och Ilar Snittteknologier tillfogar viktigt värderar till integration 3D,”, sade Andre-Jacques Auberton-Herve, presidenten för rån av den Soitec Gruppen. Avsluta produkter gynnar från högre avkastningar och förbättrad pålitlighet., ”Och, när SOI-rån används för CMOS som bearbetar, som visat med färgpulver”,

Smart Staplande teknologi möjliggör rån-till-rån jämnt stapla av delvist, eller fullständigt bearbetat går runt. Den teknikbrukslåg-temperaturen oxid-oxiden den molekylära bindningen med närmare detalj ytbehandlar att villkora och det glesnande kick-precision rånet. Den processaa låg-spänningen rånbindningen återstår kompatibel med framtida krav för submicronjusteringsexakthet. Denna teknologi anpassas för avancerade halvledareapplikationer liksom BakBelysning (BSI) avbildar avkännare, såväl som via att närma sig sist 3D integration. Genom Att Använda SOI som starta materiellt, Soitecs låter teknologier lyckat stapla av extrahjälp-tunna lagrar som behövs för att uppnå det högst till och med-silikon-via (TSV) interconnecttätheter.

Soitecs oxid-oxid för bruk för låg-temperatur Smart Snitt processaa filmar den molekylära bindningen och atom--jämnt att klyva som överför mono-crystalline silikoner, så thin som 0,1 mikron på delvist eller fullständigt bearbetade rån. På detta nya materiella lagrar kan en understödja som är jämn av apparater, bearbetas, och denna integration kan upprepas i ett iterativt funktionsläge. Överföring av ett extremt tunt lagrar möjliggör högre interconnecttäthet, signalerar higher genomgång och enklare bearbeta för TSV. Benefits inkluderar ökande beräknande bandbredd, kostar driver lägre total- fabriks- och besparingar, tack vare som förminskande binda distanserar mellan förbindelseapparater. Denna final gynnar är väl - passat för att producera avancerade minnes- eller för CMOS-logik 3D IC system.

Dessutom Soitecs belägga med metall-till-belägger med metall R&D-arbete in bindning i partnerskap med lekar för CEA/Leti (Elektronik- och InformationsteknikLaboratoriumet av den Franska AtomenergiKommissionen) en huvudroll i företagets strategin för 3D-integration. Detta att närma sig gåvor som de inte extra fördelarna av att applicera pressar på bindningbunten och en lägre thermalbudget för att bevaka mot distorsion och feljustering. Den huvudsakliga applikationen är, i att skapa sammankopplingar i bunten 3D under bindning.

På Västra SEMICON, Juli 14-16 i San Francisco, besök Soitec i båset #5448 i Norr Hall.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit