Posted in | Nanosensors

Den Nya Studien på för InfraredIR för Världsomspännande Nanotechnology den Mitt- Avkännaren Marknadsför

Forska och Marknadsför, marknadsför marknadsför har den ledande källan för landskamp forskning och data, meddelat meddelar att en ny studie på för infraredIR för Världsomspännande nanotechnology den mitt- avkännaren marknadsför. Världsomspännande mitt- IR-avkännare balanseras för att uppnå viktig tillväxt, som militär- och hemlandsäkerhet marknadsför utvidgar och ger avkännare som är användbara i reklamfilm, marknadsför. Avsluta för att avsluta överföringen, och fördelningsledning genomföras i det smart rastret. Systemintegration, ledning av konsumentendpoints, kapaciteten att recharge bilar från förnybar energi posterar, kapaciteten att lagra sol- driver förutses för att köra den mitt- IR-avkännaren marknadsför tillväxt.

Avkännaren marknadsför beror knyter kontakt på som evolve funktionsduglighet som baseras på automatiserat, bearbetar förutsatt att av programvara. Middleware ger integrationsteknologin till den serviceinter-connectiven avkännaren knyter kontakt system i ett böjligt sätt. Ingen en produkt eller uppsättning av produkter yet definierar denna knyter kontakt marknadsför tillfället som är snarlikt, knyter kontakt evolving, som folket finner väg att automatisera beslutsprocessen som baseras på en förhöjning i antalet av tillgänglig information.

Genombrottteknologi i mitt- IR-avkännare kommer med framflyttningar som ger ledningval aldrig för tillgängligt. Färdiga ncykelfärdiga mitt--infraröda laser-avkännaresystem baseras på teknologi som går från 3-12 M.-Avkännare baseras på kärnar ur teknologi för laser för den halvledareQuantum Kaskaden och Interband Kaskad. Laser-system är tillgängliga i både multimode och för singelfunktionsläge DFB versioner.

Applikationer inkluderar processaa övervakning, kemisk avkänning, medicinsk diagnostik, och infrared kontrar mäter. Det initialt marknadsför är för militärt bruk av upptäckt av fienden avfyrar från en distansera och nattvisionavkännare. Reklamfilmen marknadsför evolving.

Laser-produkter används i produktlösningar för hemlandsäkerhet, militära kommunikationer, infraröda motåtgärder, kemisk krigmedelupptäckt, sprängmedelupptäckt, medicinsk diagnostik, kontrollerar industriellt processaa, gasar fjärrkontrollen läcker upptäckt, föroreningövervakning, och realtidsförbränning kontrollerar.

Hemlandsäkerhet, militära kommunikationer, infraröda motåtgärder, kemisk krigmedelupptäckt, sprängmedelupptäckt, medicinsk diagnostik, industriellt processaa kontrollerar, gasar fjärrkontrollen läcker upptäckt, föroreningövervakning, och realtidsförbränning kontrollerar.

Upptäckt av precursors för markplanozonbildande eller av ærosoler uppnås. Applikationer i hemlandsäkerhet inkluderar avkännare för giftliga kemikalieer. De riktade applikationerna i sjukvård centreras runt om andedräktanalys av indikatorer för njure- och leversjukdom och oxidative spänning, liksom inflammation eller astma.

Hjälpmedel är att sätta som är litet, lappar av mitt- IR-avkännare förlägger in. Stillahavs- Gasa, & Elkraften spenderar $10 miljoner om året på ägare band avkännare i dess överföring, och fördelning knyter kontakt. Avkännarna kan kosta tiotusentals dollar varje och kräva den manuella ingripande-, överförings- och fördelningsgruppen. De nytto- syftena till flyttningen till trådlösa avkännare, som är mycket lägre kostar in, och rittInternetet Protocol knyter kontakt.

Den har föreslaget en planera till regulatorer som ska spenderas mer, än $1 miljard över sex år på en knyta kontakt av kontrollerar system för att reagera automatiskt till problem på dess fördelningssystem. PG&E är väl along i ett separat program att installera halvledar- relär i dess överföringsavdelningskontor.

Det smart elektriska rastret är röra till elektronik och avkännare från en renodlat mekanisk infrastruktur. Datornät och system är nödvändiga att samla och analysera information. Med information kommer kapaciteten intelligent att kontrollera rastret. Halvledar- elektronik ger basera för annalkande information från elektricitetsrastret. Control är nödvändig, därför att förnybar energi kommer med flera olika typer av elektricitet för att vara överförd och utdelad.

Marknadsför för mitt- IR-avkännare på $70,2 miljoner i 2008 förutses för att ne $865,4 miljoner vid 2015. Tidig sortförsök av mitt- IR-avkännare är visningen att produkterna är görliga och att ekonomier av fjäll är rimliga att komma med prissätter besegrar och att köra snabbare adoption klassar i en spänna av bransch segmenterar.

Enligt Susan Eustis, utnyttjar den bly- författare av studien, ”Ekonomier av fjäll nanotechnologyframflyttningarna för mitt- IR-avkännare som skapar genombrott i det sammankopplade bruket av information från endpoints. Nanotechnology förutsatt att av forskning löser utfärdar balanserat vid behovet att mäta kemiar i varje bransch segmenterar.”, Nanotechnologyresultat erhållande i laboratoriumet och för militärt bruk översätts in i reklamfilmprodukter. Bearbetar av översättning av nanotechnologyvetenskapen in i mitt- IR-avkännare förutses för att vara pågående.

RapportMethodology

Denna är den 408. rapporten i en serie av marknadsför forskningrapporter som ger prognoser i kommunikationer, telekommunikationar, internet, datoren, programvara och ringer utrustning. Projekteraledaretaken riktar ansvar för handstil och att förbereda varje rapport. De har viktigt att erfara att förbereda branschstudier. Prognoser baseras på primär forskning och privat databaser. Prognoser reflekterar analys av marknadsföratrenderna i segmentera, och släkt segmenterar. Enhets- och dollarsändningar analyseras till och med övervägande av dollarvolym av varje marknadsför deltagande i segmentera. Marknadsandelanalys inkluderar konversationer med nyckel- kunder av produkter, segmenterar bransch ledare som marknadsför direktörer, fördelare och att leda marknadsföra deltagare och företag som söker att framkalla mätbar marknadsandel. Över 200 djupgående intervjuer föras för varje rapport med ett brett spänner av nyckel- deltagare, och åsiktledare i marknadsföra segmenterar.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit