NT--MDTSOLVEREN DÄREFTER Segrar Utmärkelsen R+D100 för 2009

Den Fullständigt automatiserade SPM-SOLVEREN DÄREFTER vid NT-MDT har varit utvald vid en oberoende bedöma panel och redaktörer av R+D-Tidskriften som ett mottagareare av 2009 en Utmärkelse för R+D 100.

Denna utmärkelse känner igen de 100 technologically viktiga produkterna som introduceras det förgångna året. Efter 1963 har Utmärkelsearna för R&D 100 identifierat revolutionära teknologier som introduceras nyligen till marknadsföra. En oberoende jury väljer 100 av de bäst innovativa idéerna av världen.

Segra av en Utmärkelse för R&D 100 ger en markera av utmärkthet som är bekant till bransch, regeringen och den akademiska världen som motståndskraftig som produkten är en av de mest innovativa idéerna av året. Vi hoppas, detta ska brunn-förtjänad belöning blir en viktig kraftig push för SOLVER Bredvid konkurrerar lyckat i marknadsplatsen.

Precis att minnas, är SOLVEREN DÄREFTER utrustningen för vinnaren för understödjaR&D-Utmärkelsen av NT-MDT.
Nanolaboratory NTEGRA Spectra var inklusive i de 100 bäst teknologiska utvecklingarna av 2006en.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit