Posted in | Nanomaterials | Nanobusiness

Forskning och Markets lanserar Tillgänglighet för "Advances in keramiska material" Rapport

Forskning och Markets , den ledande källan för internationella marknaden forskning och data marknaden har meddelat tillägget av " Advances in keramiska material "rapport till deras erbjudande.

Speciella tråd volym med inbjudna papper bara.

Det aktuella boken, som innehåller som det gör state-of-the-art recensioner, omfattar prydligt aktuell status för forskning kring keramiska material.

De ämnen som behandlas inkluderar: Värmebarriärbeläggningar på nickel superlegeringar substrat, kiselnitrid keramik, utmaningar att integrera piezoelektriska keramer till mikro-elektromekaniska system, När ska mikrovågor för att behandla teknisk keramik, Keramik och glas matris kompositer med kolnanorör;? Europaparlamentet betonar i flera lager keramik utsatts för tvåaxiala fotled, Avancerad nanonivå metrologi för karakterisering av keramiska material i svepelektronmikroskop, Finita element beräkning av sintring deformation med begränsad experimentella data; mikrostrukturella modellering av ferroelektriska material: state-of-the-art utmaningar och möjligheter, bearbetning, mikrostruktur och egenskaper nanograin keramik bariumtitanat av gnista plasma sintring.

Dessa auktoritativ artiklar utgör kritiska översikter av de viktigaste utvecklingen av keramisk vetenskap och teknik, och kommer att vara av bestående intresse och värde.

För mer information besök http://www.researchandmarkets.com/research/c0f2d2/advances_in_cerami

Skrivet 1 september 2009

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit