Posted in | Nanoanalysis

Advanced Techniques for Materials Characterization

Forskning og Markets, den ledende kilden for internasjonale markedsundersøkelser og markedsdata, har annonsert tillegg av " Advanced Techniques for Materials Characterization "rapporterer til å tilby sine.

I dag er et imponerende stort antall kraftige karakterisering teknikker blir brukt av fysikere, kjemikere, biologer og ingeniører for å løse analytiske problemstillinger, særlig de knyttet til etterforskningen av egenskapene til nye materialer for avanserte applikasjoner. Selv om det er få tilgjengelige bøker som omhandler slike eksperimentelle teknikker, de er enten altfor uttømmende og dekker svært få teknikker eller er for elementære å gi et solid grunnlag for å lære å bruke karakterisering teknikk. Videre, slike bøker som regel over-vekt på lærebok tilnærming: å være full av teoretiske begreper og matematiske avledninger, og utelate den praktiske undervisningen som kreves for å tillate nykommere å bruke teknikkene.

En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å gi viktig informasjon som er tilstrekkelig til å tillate leseren å utføre selvstendig forskning ved hjelp av disse karakterisering teknikker. Den kortfattede teksten ikke bare omfatter klassisk Diffraksjon, Spektroskopiske og mikroskopiske teknikker, men også avanserte state-of-the-art teknikker som positron utslettelse spektroskopi (PAS), små-vinkel nøytronspredning (SANS), små-vinkel X-ray spredning ( SAXS) og andre. Arbeidet består av rundt 20 kapitler, hver dedikert til en spesiell teknikk, og i form av en sammenstilling av forelesninger levert av dedikerte forskere har omfattende erfaring i å bruke den spesielle teknikken. Hver godt strukturert kapittel består av en kort innføring i arbeidet prinsipper, rikelig med bakgrunn referanser og en oversikt over potensialet i teknikken, pluss sine begrensninger. En egen avdeling er viet til instrumentering, med eksplisitte skjemaer for hver komponent. Andre deler beskrive fallgruvene som kan ledsage fysiske målinger, som for eksempel de knyttet til følsomhet grenser, presisjon og nøyaktighet, og også de praktiske vanskelighetene med nybegynnere (mulige veier for feil innlemmelse, valg av detektor, åpninger, kalibrering, mode av standardisering osv. .) pluss nyttige tips for å overvinne disse vanskelighetene. Eksempler er hentet fra cutting-edge forskningsområder og diskuteres på lengden for å vise hvordan en bestemt teknikk kan brukes til å løse slike avanserte problemer.

Denne boken vil derfor gi den aspirerende post-graduate/research student med smaken av et stort antall karakterisering teknikker, og forskere som rutinemessig bruker disse teknikkene vil nå ha en omfattende og hendig referanse guide til viktige jobber formler og praktiske tips .. Til slutt vil allerede-ekspert teknikere bli oppdatert om de nyeste programmene av teknikkene Dette er helt en unik og uvurderlig publisering.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit