Posted in | Nanomedicine | Nanobusiness

Nanosphere Mottar 510 Rensning (K) från FDAEN

Nanosphere Inc. (Nasdaq: NSPH), en ledare i utvecklingen och commercializationen av avancerade molekylära diagnostiksystem som i dag meddelas det, har mottagit 510 rensning (K) från FDAEN för dess influensa A + B, och den respiratoriska syncytial viruset (RSV) testar och det Verigene SP-Systemet, med färdig ta provresultat automation.

”Är Vi mycket nöjda att motta rensning för att ge våra kunder bättre utföra, och lättare att använda lösningen för diagnostisering av influensa och av RSV-virus i tid för denna influensasäsong,”, sade den William Moffitt, Nanospheres presidenten och verkställande direktör. Herr tillfogade Moffitt, ”den drog Uppmärksamheten till denna influensasäsong har markerat behovet för en respiratorisk virus testar, att den bättre känsligheten för erbjudanden än forremsan testar, och snabbare och lättare testa, än kulturer eller för närvarande tillgängligt molekylärt testar. Vår analys tilltalar dessa behov och visar driva och böjligheten av det Verigene Systemet. Nanospheres ger den respiratoriska körningen för virusanalysen på den Verigene SP-plattformen clinicians med det första ta provresultatet systemet som sammanslutningar gynnar av kickkänslighet och noggrannhet lätt av bruk och forproduktionstid.”,

Den Verigene SPEN ger automatiserat ta provresultat molekylära diagnostikkapaciteter i multiplexöverfört, slumpmässig-tar fram, modulsystemet som använder den samma avbilda teknologin som den första utvecklingen Verigene och att låta för kompletterande eller för stativ ensam integration in i både molekylära och microbiologylaboratorium.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit