MagForce Nanotechnologies Avslutar Kliniskt Försök på Effektivitet av Thermotherapy genom att använda Nanoparticles

MagForce Nanotechnologies AG har lyckat avslutat dess singel-beväpnar kliniskt försök på effektiviteten av thermotherapy användande superparamagnetic nanoparticles i tålmodig med recurrent glioblastoma.

Den primära studieendpointen, som var att fördjupa den median- recurrencen för tumoren för överlevnadtid efter vid tre månader som jämfördes till ett historiskt, kontrollerar gruppen, överskreds markant i de faktiska resultaten. De 59 tålmodina som utvärderades för att bestämma den kliniska effektiviteten av behandling med Nano-Cancer® terapi med att medfölja radiotherapy, nådde fram till en median- diagnos för överlevnadtid efter av den första tumorrecurrencen av months* 13,4 (99% förtroendemellanrum: 10.6-16.2 månader). Jämfört till för överlevnadtime* för 6,2 månad som den median- recurrencen efter observeras i en för en tid sedan publicerad EORTC-studie med en slutsumma av 573 tålmodig **, är överlevnadtiden med Nano-Cancer® terapi statistiskt högt viktig längre (p-värdera < 0,01).

Resultaten av det kliniska försök som nu ska, bildar basen för konformismbedömningtillvägagångssättet som krävs under Tysken som Medicinska Apparater Agerar (Medizinproduktegesetz). Produkten sparar bör sändas, som planerat vid år avsluta till ”för undPrüfungsgesellschaft för MEDCERT Zertifizierungs- matrisen GmbH Medizin für”, meddelad förkroppsligar för attesteringen av medicinska apparater. Efter lyckad avslutning av konformismbedömningtillvägagångssättet för Nano-Cancer® terapi och EC skrivar att testa av det magnetiskt sätter in applikatorn, MagForce ska är kompetent att marknadsföra dess Nano-Cancer® terapialltigenom Europeiska Unionen.

* Beslutsamt med den Kaplan-Meier metoden

** Stupp o.a., Lancet Oncol 2009; 10:459-66

Meddelandet i överensstämmelse med delar upp 17 av det Allmänt Benämner och Villkorar av Deutsche Börse AG för det Reglerade Inofficiellt Marknadsför på Frankfurt Lagerför Utbyte

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit