Posted in | Nanoenergy

Nanotechnologie die Photovoltaics Mogelijk Maken

Het Onderzoek en de Markten, de belangrijke bron voor internationaal marktonderzoek en marktgegevens, hebben de toevoeging van „Nanotech aangekondigd: Makend tot Photovoltaics Mogelijk“ rapport aan hun het aanbieden.

Photovoltaics is de technische termijn voor het produceren van elektriciteit van licht en vandaag wordt het snel een belangrijk industrieproduct. Weldra wordt de PV markt overheerst door de wafeltje gebaseerde kristallijne cellen van Si, maar met hoge kosten belemmerd. De zonnecellen Van Vandaag zijn eenvoudig niet efficiënt en zijn momenteel te genoeg duur om voor elektriciteitsopwekking op grote schaal te vervaardigen. Nochtans, zijn de kosten van deze cellen waarschijnlijke daling van de toekomst door dunnere wafeltjes en apparaten met hogere omzettingsefficiency te gebruiken. Het is hier waar de nanotechnologie aan zal spelen op langere termijn een belangrijke rol wordt verwacht om de PV kosten verder te verminderen. PV zal ook waarschijnlijk van dwarsbemesting met micro en nano-elektronika profiteren.

De Nanotechnologie wordt wereldwijd beschouwd als zeer belangrijke technologieën voor innovaties en technologische vooruitgang in bijna alle takken van economie. De Nanotechnologie als zeer belangrijke en in dwarsdoorsnede technologieën stelt het unieke potentieel voor beslissende technologische doorbraken in de energiesector tentoon, waarbij wezenlijke bijdragen tot duurzame energievoorziening worden geleverd. De laatste jaren, bereiken de nanotechnologieonderzoekers verbazingwekkende resultaten op veel gebied van geneeskunde en elektronika: van microscopische sensoren aan transistors die constant in grootte verminderen, duwt de industrie om en altijd te vernieuwen nieuwe, rendabele oplossingen te vinden. Één van de het beloven en het opwekken vooruitgang is getoond op het gebied van zonnecellenontwikkeling.

De waaier van mogelijke nanoapplications in de energiesector bestaat uit geleidelijke korte en op middellange termijn verbeteringen voor een efficiënter gebruik van conventionele en vernieuwbare energiebronnen evenals volledig nieuwe lange termijn aanpak voor energieterugwinning en gebruik.

Weldra, resulteert het klimaat dat van economische moeilijkheid de wereld onder ogen ziet in een toenemende vraag naar groen het gaan. Een poging wordt gemaakt om economieën te bevorderen door een uitbreiding van overheidsuitgaven op het gebied van duurzaamheid, energiebehoud en vernieuwbare energie. Nochtans konden het kredietkraken en de wilde schommeling in de prijs van olie op de manier van deze nanotechoplossingen krijgen die agressief worden nagestreefd.

In dit scenario, brengt het Onderzoek Aruvians aan u zijn onderzoekrapport - Nanotech: Makend Photovoltaics Mogelijk. Dit onderzoekrapport neemt een blik bij hoe de nanotechnologie de wereld van zonnephotovoltaics verandert en mogelijke vooruitgang maakt geen die vroeger men kon misschien zelfs veronderstellen. Het rapport bekijkt de technologie die dit mogelijk maakt. De Grondbeginselen van nanotechnologie, van photovoltaics, van de huidige PV industrie wereldwijd, en natuurlijk, van het gebruik van zonnemacht wereldwijd, zijn allen geanalyseerd in dit rapport. De Informatie over bedrijven die het gebruik van nanotechnologie maken wordt aan verdere verhoging mogelijk de rentabiliteit van photovoltaics ook verstrekt in dit rapport.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit