Posted in | Nanoenergy

Het Programma Benadrukt Rol van Nanotechnologie in het Toelaten van de Efficiency van de Energie en Behoud

De Universiteit van Wetenschap Nanoscale en Techniek („CNSE“) legde zijn allereerste „programma Nano in van de Wandelgalerij“ op 14 November voor, die de rol van nanotechnologie in het toelaten van energieefficiency en behoud benadrukken.

Geleid door Dr. Shadi Shahedipour-Sandvik, Verwante Professor CNSE van Nanoengineering, en gesteund door een toelage van de Nationale Stichting van de Wetenschap („NSF“), kenmerkte de gebeurtenis interactieve demonstraties, vertoningen en detailleerde informatie betreffende alternatieve en vernieuwbare technologieën op energiegebied.

Opgesteld om leden van de gemeenschap op het belang om energieefficiency te bevorderen en duurzame technologieën op energiegebied, met inbegrip van nieuwe innovaties te ontwikkelen in gebieden zoals verlichting in vaste toestand in dienst te nemen, bood het programma bezoekers de kans om aan hands-on activiteiten deel te nemen die LEIDENE die verlichting impliceren, evenals een het omhoog-sluitenblik bij het onderzoek van CNSE op het bevorderen van schone energietechnologieën wordt gericht.

De gebeurtenis vond tijdens maand-lange die communautair van CNSE plaats en onderwijs overtref initiatief als NANOvember, een deel wordt bekend van het initiatief van CNSE-KeyBank „NEXSTEP“ om beter begrip van economisch veranderen van het gebied en bedrijfsdiemilieu te bevorderen door nanotechnologie, met een speciale nadruk op kinderen, burgers en gemeenschap wordt gedreven.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit