Gedetailleerd Inzicht in Algemene Ontwikkeling in Gezondheid, Veiligheid en MilieuAspecten van Nanotechnologie

Het Onderzoek en de Markten, de belangrijke bron voor internationaal marktonderzoek en marktgegevens, hebben de toevoeging van Vorst + het nieuwe rapport „Nanotechnologie van Sullivan - Beoordeling van de Veiligheid van de Gezondheid en MilieuFactoren“ aangekondigd aan hun het aanbieden.

Deze onderzoekdienst verstrekt een gedetailleerd inzicht in de algemene ontwikkelingen in de gezondheid, veiligheid en de milieu (HSE) aspecten van nanotechnologie. De dienst vertrekt met een overzicht van de HSE implicaties van nanotechnologie die door een gedwongen gebiedsanalyse van de de de industriebestuurders en uitdagingen worden gevolgd die met een uitvoerig onderzoekoverzicht worden gesubstantieerd en analyse in de koninkrijken van HSE. Een strategische evaluatie van de mogelijke initiatieven is verstrekt samen met een gedetailleerde evaluatie van de globale economische crisis en zijn effect op nanotechnologie. Het Profileren van algemeen gebruikte HSE nomenclatuur met een lijst van de aan de gang zijnde onderzoekprojecten in Noord-Amerika en Europa rondt de studie af.

Het Overzicht van het Onderzoek

Deze de dienst met een adellijke titel Nanotechnologie van Vorst & van het onderzoek Sullivan--De Beoordeling van de Veiligheid van de Gezondheid en MilieuFactoren (Technisch Inzicht) verstrekt een overzicht van de inspanningen betrokken bij het begrip van de potentiële risico's van nanomaterials en nanotechnologie, en onderzoekt de vereiste richtlijnen om de toekomstige verordeningen te ontmoeten.

Deze analyse is beschikbaar door programma van het Inzicht van de Vorst & van Sullivans het Technische. Met dit programma, ontvangen de cliënten industrie-leidend marktonderzoek samen met uitvoerige, objectieve informatie die uw bedrijf toestaat om risico te verlichten, nieuwe kansen identificeren, en efficiënte strategieën voor de groei drijft. Voor meer informatie bij de deze dienst van het douaneabonnement, gelieve te klikken hier.

Het Overzicht van de Technologie

Gezondheid, Veiligheid, en MilieuAspecten van Nanotechnologie - Is het een Zegen of een Last voor Mensheid?

De komst van nanotechnologie op het moderne landschap heeft dramatisch de vorm, de grootte, de kwaliteit, de kosten, en de efficiency van diverse toepassingen veranderd. De Nanotechnologie is getipt om de weg-brekende technologie, met deze markt te zijn die wordt geraamd op om $1 triljoen tegen 2015. De opmerkelijke eigenschappen van diverse nanomaterials hebben de aandacht van wetenschappers, onderzoekers, en fabrikanten gevangen, en de aan de gang zijnde onderzoekactiviteiten zijn aan de gang om hun potentieel voor de algemene verbetering van de maatschappij uit te rusten. „Aangezien de technologie nog in de ontluikende stadia is, is het essentieel om uitvoerige studies uit te voeren over volksgezondheid, de veiligheid van arbeiders en de milieu (HSE) aspecten,“ neemt nota van de analist van deze onderzoekdienst. „Verscheidene regerings, niet-gouvernementele, privé, en zonder winstbejag organisaties hebben met diverse onderzoekentiteiten en academia over de bol samengewerkt om de risico's te beoordelen betrokken bij nanotechnologie.“ HSE studies zouden beter begrip van de ware aard van deze technologie, toelaten en zouden levensomstandigheden voor mensheid verbeteren.

De introductie op de markt van om het even welke technologie hangt van een uitvoerige studie van de levenscyclusbeoordeling (LCA) af van de vervaardigde producten om zijn aannemelijke negatieve gevolgen voor mensen en het milieu te onderzoeken. De studies LCA zullen de weg voor de ontwikkeling van oplossingen banen om zich tegen de negatieve aspecten van deze producten te verzetten. Hoewel alle materialen zijn getest en door het diverse regeren of de regelgevende organismen gestandaardiseerd, hebben de groottewaaiers van gebouwde nanomaterials het voor de bestaande systemen moeilijk gemaakt om de fysico-chemische kenmerken van nanoparticles te testen. Het „begrip van het gedrag van deeltjes in nano-schaalwaaier is niet zo coherent zoals dat zelfde deeltjes in de micro en de macroschaal,“ zegt de analist. De „Deskundigen zijn reeds verward met de gedragskenmerken van nano-materialen en het moeilijk gevonden om een verwijzingsmateriaal voor het zelfde te leveren.“ Het materiaal van de Verwijzing is gewoonlijk gecategoriseerd gebaseerd op de unieke fysieke en chemische eigenschappen, en de taak is moeilijker als al het testen en het werk van van metingsinstrumenten en systemen is gebaseerd op verwijzingsmateriaal.

Doorgaand, zouden de overvloedige investeringen voorgenomen voor het stimuluspakket voor nanotechnologieontwikkeling moeten de onderzoeknadruk op het HSE aspect van nanotechnologie versterken. De initiatieven die door de Europese en regelgevende raden van de V.S. in het identificeren van de veronderstelde giftige aard van nanoparticles worden genomen en hun verdere beoordeling hebben belangrijke fillip sinds de aankondiging van diverse stimuluspakketten ontvangen. Het Strenge en aanhoudende onderzoek zal nu in het ontwikkelen van risicoberekeningsstrategieën voor diverse gebouwde nanoparticles gepast aan de beschikbaarheid van fondsen mogelijk zijn. Ratcheted op renteniveaus in zal de technologie leiden tot het uitlooptraject van groene en rendabele oplossingen ervoor zorgen, die dat de werkgelegenheidskansen zich in de koninkrijken van onderzoek, productie, en distributiesystemen zullen verspreiden. De Nanotechnologie heeft een gebied voor zich in diverse toepassingen met de verschillende ondernemingen belast met de bouw van een sterke klantenbasis gesneden. De Diversificatie in nieuwe markten is een belangrijk doel voor deze ondernemingen, en de aanhoudende investeringsinspanningen zullen zeker de schalen ten gunste van nanotechnologie overhellen.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit