De Onderzoeker Genoemde van Argonne Kameraad 2009 AAAS

Ron Shepard van het Nationale Laboratorium van Argonne van het Ministerie van de V.S. van Energie is toegekend het onderscheid van Kameraad van de Amerikaanse Vereniging voor de Vordering van Wetenschap (AAAS). De Verkiezing als Kameraad is een eer die op leden AAAS door hun edelen wegens hun wetenschappelijk of sociaal voorname inspanningen wordt verleend om wetenschap of zijn toepassingen vooruit te gaan.

Ron Shepard, die voor zijn werk aangaande computerchemie bij Nationaal Laboratorium Argonne wordt erkend, werd gekozen aan geworden een Kameraad AAAS.

Als deel van de Chemische Afdeling van Wetenschappen en van de Techniek in Argonne, werd Shepard geëerd voor zijn voorname bijdragen op het gebied van computer en theoretisch chemie-in het bijzonder de ontwikkeling van nieuwe ab initio elektronische structuurmethodes.

Shepard ontwikkelt methodes die het quantum mechanische gedrag van de elektronen in moleculaire systemen beschrijven.

Zijn computercodes worden gebruikt om chemische reactietarieven, vertakkende verhoudingen, productopbrengsten, evenwichtsconstanten, spectroscopische constanten en andere eigenschappen van chemisch belang voor koolwaterstofverbranding en atmosferische chemische reacties, in het bijzonder die te voorspellen die hoogst reactieve radicale tussenpersonen impliceren.

Dit jaar, zijn 531 leden genoemd Kameraden van AAAS. De Nieuwe Kameraden zullen met een officieel certificaat en een gouden en blauwe (vertegenwoordigend wetenschap en techniek, respectievelijk) rozetspeld op 20 Februari bij het Forum van Kameraden AAAS tijdens de Jaarlijkse Vergadering 2010 AAAS in San Diego worden voorgesteld.

De traditie van Kameraden AAAS begon in 1874. Momenteel, kunnen de leden voor de rang van Kameraad worden overwogen indien benoemd door de leidingsgroepen de 24 secties van de Vereniging, of door om het even welke drie Kameraden die huidig lid AAAS (mits twee van de drie sponsors niet met de instelling van de benoemde) worden aangesloten, of door de AAAS presidentambtenaar zijn.

Elke leidingsgroep herziet dan de benoemingen van individuen binnen zijn respectieve sectie en een definitieve lijst wordt verstuurd aan de Raad AAAS, die over de gezamenlijke lijst stemt.

De Raad is het beleidsvormingslichaam van de vereniging, dat door de voorzitter AAAS wordt voorgezeten, en bestaat uit de leden van de raad van beheer, de het terugtrekken zich sectiestoelen, afgevaardigden van elk electoraat en elke regionale afdeling en twee afgevaardigden van de Nationale Vereniging van Academies van Wetenschap.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit