Samarbete på det ska CNSES Albany NanoTech Komplex Uppsätta som mål Maskerar Hoppar av på 22 nm och Nedanfört

SEMATECH har lanserat en global konsortium på Högskolan av Nanoscale Vetenskap, och Tekniks (CNSE) det Albany NanoTech Komplex som framkallar kritisk metrology, bearbetar för att avkänna hoppar av i avancerat maskerar nödvändigt för ultraviolett lithography för ytterligheten (EUVL) - fyllning ett ansett för dyrt för branschbehov för att individföretag självständigt ska framkalla.

De nya EUVLNA Maskerar Infrastruktur (EMI)Partnerskap har dragit starkt intresserar från sex halvledarebranschenheter. Extra medlemmar söks för konsortiet, som ska förföljer ett ambitiöst metrologyprogram för att möjliggöra hoppa av-fri EUVL maskerar för kick-volym som var fabriks- vid 2013.

”Maskerar EUV defectivity är den mest stora utmaningen för singeln till EUV-readiness, men att finna hoppar av kräver metrology bearbetar, som inte finns ännu,” sade John Warlaumont, SEMATECHS vicepresident av Avancerad Teknologi. ”Bearbetar Dessa ska för att inte vara tillgängliga i tid utan ingripande, och branschen instämm att SEMATECH är förlägga som tillsammans kommer och som blir partner med för lösningar.”,

EMI-Partnerskap är öppet att maskera, och gå i flisor-tillverkare, maskerar tomma leverantörer, andra konsortier och regionala regeringar. Det ska administreras av SEMATECHS LithographyProgramet som baserades på UAlbanyen NanoCollege.

”Är utvecklingen av avancerade metrologylösningar kritisk till att accelerera bruket av EUV-lithography för det fabriks- av nanoelectronicsapparater,”, sade Richard Brilla, CNSE-Vicepresidentet för Strategi, Allianser och Konsortier. ”Ytterligare en gång, utnyttjar kör partnerskap mellan SEMATECH och UAlbanyen NanoCollege CNSE-infrastrukturen och innovativ forskning som ska service behoven av våra företags partners och nanoelectronicsbranschen.”,

Optisk lithography är osannolik att vara kompetent att mönstra gå i flisor det okända teknologiutvecklingen för 22 nm, och EUVL, med en våglängd av endast 13,5 nm, är brett ansedd det bäst utbytet för optisk lithography. EUVEN maskerar använt för att mönstra för sub-22 nm måste vara faktiskt fri av hoppar av för att undvika överföring dem på gå i flisor går runt - men strömmetrology bearbetar är allmänt ineffektiv på att finna hoppar av nedanföra 32 nm.

Det ska EMI-Partnerskap tilltalar detta metrologymellanrum arrangerar gradvis in, genom att betala utveckling av tre som metrology bearbetar. Första ska försök fokuserar på att möjliggöra en förhöjd EUV maskerar tom kontrollkapacitet vid 2011, följt av utveckling av ett flyg- avbilda metrologysystem (AIMS™) för EUV i 2013, och slutligen maskerar en EUV mönstrar kontroll bearbetar kompetent att fungera på 16 nm vid 2015. Producera prototyper av dessa bearbetar förväntas att kosta en beräknad $200 miljon eller mer.

Efter 2003 har halvledarebranschen rangordnat hoppa av-fri EUV maskerar bland dess tekniska bästa tre utfärdar, och SEMATECH har ledde tekniska program till drev hoppar av förminskning. På förfråganen av branschen började SEMATECH att förfölja en consortial lösning för den krävda metrologyinfrastrukturen med ett specialt seminarium på SEMICON som var Västra i Juli 2009 som fortsätter med funktionsdugliga grupper för att framkalla förslag och försök att underteckna upp initiala medlemmar. Gå framåtriktat, gör ska SEMATECH konsensusbyggnad bland EMI-partnerna lättare och att ge avgörande data och ett diskussionsfora för neende slutliga överenskommelser.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit