Posted in | Nanoelectronics

ST och Mentorn som Diagram Sammanfogar, Räcker för Att Framkalla SoC-Design Bearbetar på 32 nm

Mentor Diagram Corp. (NASDAQ: MENT), en ledare i elektronisk designautomation och STMicroelectronics (NYSE: STM), en av världens de ledande halvledareleverantörerna, meddelade i dag ett brett-scoped samarbete för att framkalla avancerade designlösningar på teknologiknutpunkten för 32 nm och för att besegra till 20 nm knutpunkt.

Tre-året gemensam-utvecklingen projekterar, namngett Årtionde, sökanden att bygga på avancerade designlösningar för utveckling för SoC (System På Chip) för Digital, och den Parallella designen som däribland system-är jämn, att närma sig, designmethodologies, förlägger och ruttstrategier, den optiska korrigeringen för avancerat fabriks-, att modellera, den elektriska karakteriseringen och parasitic extraktion. ST som markant ska, bidrar till utvecklingen av designen för dessa den nya SoC bearbetar, som ska ger ST ett försprång i dess kapacitet att leverera denfokuserade halvledaren gå i flisor och plattformar.

Det ska årtiondet ger designlösningar för kärnar ur CMOS-teknologier såväl som för värdera-tillfogade och applikation-närmare detalj härledda teknologier som framkallas från den processaa kärna ur CMOS. Dessa projekterar kan göra en grundskillnad in att gå i flisor kapacitet och kapacitet såväl som i system-lösning kostar; bland värdera-tillfogade härledda teknologierna som de är ansedda vid Årtiondet, projekterar inkluderar RF (Radiofrequency) och trådlösa teknologier såväl som 3D som Paketerar och, gå i flisor att stapla teknologier. Som en igenkänd banbrytare i dessa teknologier, ska STS deltagande försäkrar styrkan av designlösningarnas fundament och ser till, att dess nästa generation bearbetar, bidrar till dess underhållande produkt- och teknologiledarskap.

”Ger Detta gemensamma ska utvecklingsförsök ST med bearbetar för att framkalla statlig-av--konst System-på-Gå i flisor (SoCs) på 32 nm och nedanfört för STS kunder och att ta full fördel av de starka Silikonerna Bearbetar, att Modellera för Apparat och Designen veta-hur gåva på den Crolles Platsen,”, sade Philippe Magarshack, den STMicroelectronics Generalen Chef av Centralen CAD & DesignLösningar. ”Förstärker Detta mer ytterligare gemensamma försök för ST-Mentorn Diagram det Crolles kooperativet som R&D samla i en klunga, som samlar partners, som framkallar och möjliggör låg-driver SoCs och värdera-tillfogade applikation-närmare detalj teknologier, och är redan ett stort exempel av en projektera som framkallas inom ramen av programet Nano2012.”,

”Som en ledande familjeförsörjare av halvledare-baserade lösningar, ST är en utmärkt partner med som att undersöka och framkalla designmethodologiesna, som det marknadsföra ska behovet över det nästa årtiondet,”, sade Gregory K. Hinckley, President av MentorDiagram. ”Ser Vi framåtriktat till detta samarbete som en mer ytterligare f8orlängning av MentorDiagramförsök med vår långsiktiga kundST.”,

Källa: http://www.mentor.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit