Posted in | Nanomaterials

De Wetenschapper van Argonne Ontvangt de Toekenning van het Onderzoek Humboldt

Julius Jellinek van het Nationale Laboratorium van Argonne van het Ministerie (DOE) van de V.S. van Energie is verkozen een ontvanger van de prestigieuze die Toekenning van het Onderzoek Humboldt, ook als Prijs Humboldt, door de Stichting van Alexander von Humboldt in Duitsland voor zijn uitgebreid groundbreaking werk in fysica en chemie van eindig-groottesystemen wordt gekend.

Julius Jellinek, een wetenschapper Argonne, won de Prijs Humboldt voor fysica en chemie van eindig-groottesystemen.

Jellinek is een Hogere Wetenschapper in de Chemische Afdeling van Wetenschappen en van de Techniek in Argonne en een Hogere Kameraad bij de Universiteit van het Instituut van de Berekening Chicago/Argonne. Hij verdiende een Diploma met Onderscheid in theoretische fysica van Universiteit Uzhgorod, in de vroegere USSR, en een doctoraatstitel in chemische fysica van het Instituut Weizmann van Wetenschap, Rehovot, Israël.

Na het doorbrengen van drie jaar als Kameraad Weizmann bij de Universiteit van Chicago, sloot aan hij zich bij Argonne in 1986 als hulpwetenschapper verantwoordelijk voor de theoriecomponent in de Studiegroep van de Cluster En nam tot de rang van hogere wetenschapper in 1997 toe. Vanaf 2000 tot 2005, diende hij als groepsleider van de Studiegroep van de Cluster.

Volgens de Stichting Humboldt, wordt deze toekenning verleend internationaal beroemde wetenschappers in erkenning van levenverwezenlijkingen in onderzoek; die waarvan fundamentele ontdekkingen en nieuw theorieën of inzicht een significante invloed op hun eigen discipline hebben gehad en die worden verondersteld blijven veroorzakend scherp-randinnovaties in de toekomst. De benoemingen moeten door gevestigde academics in Duitsland worden gemaakt.

Jellinek is een wereldleider op het gebied van atoom en moleculaire clusters, de wetenschappelijke basis voor het gebied van nanoscalematerialen. Hij heeft vele rudimentaire bijdragen tot het gebied door nieuwe fundamentele concepten en theoretische/computermethodologieën en hulpmiddelen van analyse te ontwikkelen, en hen toe te passen op een breed spectrum van systemen en fenomenen geleverd.

Onder zijn opmerkelijkste bijdragen zijn: Exploraties van chemische reactiviteit bij nanoscale; onderzoeken van de grootte-evolutie van structurele, dynamische en elektronische eigenschappen van nanosystems; studies van thermische stabiliteit, fasen en faseovergangen in eindig-groottesystemen; exploraties van het intrigerende fenomeen van grootte-veroorzaakte overgang naar metallicity en helft-metallicity; nieuwe analyses van dynamische ingewikkeldheid; ontwikkeling en toepassingen van de computerelektronenspectroscopie; en anderen.

Zijn bereidend werk aangaande nanoalloys speelde een centrale rol in de totstandbrenging van dit nieuwe onderzoeksgebied. De fundamentele concepten en de methodologieën die hij hebben toepassingen op andere gebieden eveneens gevonden heeft geïntroduceerd. Hij is de redacteur van de boekTheorie van Atoom en Moleculaire Clusters met een Glimp bij Experimenten (Springer, 1999).

De Winnaars van de Toekenning van het Onderzoek worden Humboldt ook verzocht voor een periode van zelfs één jaar om projecten van hun eigen keus in Duitsland in samenwerking met Duitse specialistencollega's uit te voeren. Jellinek is om aan fundamentele problemen te werken van plan met betrekking tot nanocatalysis, hoofdzakelijk met wetenschappers bij het Instituut van Fritz Haber, Berlijn, en het Instituut van Nanotechnologie, Universiteit van Karlsruhe.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit