Carl Zeiss, SEMATECH-Partnern som Planlägger Metrology, Bearbetar för EUV-Photomasks

SEMATECH och Carl Zeiss meddelade i dag att deras överenskommelse att planlägga och framkalla bransch första-någonsin actinic antenn avbildar metrologysystemet (AIMS™) för hoppar av granskar av EUV-photomasks.

Plattformen för AIMS™ EUV föreställer ett kritiskt bearbetar för utvecklingen, och fabriks- av ultraviolett lithography för denfria ytterligheten (EUVL) maskerar riktat på den teknologiknutpunkten och det okända för 22 nm. En första produktion-värdig version av plattformen är planlagd för tidig sort 2014, i överensstämmelse med den förväntade inledningen av EUV-lithography in i kick-volym som är fabriks- vid 2015.

I samarbete med SEMATECHS Maskerar EUVL Infrastruktur (EMI)konsortiet, utforskar Carl ska Zeiss ett begrepp, och feasibility planerar för en bearbeta som tävlar med antennen avbildar bildat av en EUV-lithographybildläsare som är understödja de 22 kraven för den nm- (HP)halva-graden knutpunkten med extendibility till HP-knutpunkten för 16 nm.

”Ha som huvudämne bransch som övergångar liksom inledningen av EUV-lithography kräver kollaborativa innovationer, som gäller koordination över tillförselen kedjar,”, sade Dan Armbrust, president och VD av SEMATECH. ”Föreställer illustrerar Denna överenskommelse en viktig prestation för SEMATECHS EMI-konsortium och vår fortsätta förpliktelse att framkalla och leverera infrastrukturen som krävs för denna kritiska nästa generationteknologi.”,

”Är föreställer utvecklingen av produktion-värdiga metrologylösningar kritisk till att accelerera EUVL och ett annat viktigt kliver in mot readiness för commercialization av EUV för kick-volym-fabriks-,”, sade John Warlaumont, vicepresidentet av Avancerade Teknologier, SEMATECH. ”Har Carl Zeiss varit en värderad partner av SEMATECH för många år som ges deras ledarskap, i att ge statlig-av--konst, bearbeta delar och systemlösningar som är den fabriks- vänskapsmatchen. Vi är mycket nöjda att bli partner med med Carl som Zeiss på körning av utvecklingen av en EUV med hög upplösning hoppar av granskar bearbetar att ska kollektivt service behoven av halvledarebranschen och EUV-stakeholders.”,

Efter omfattande branschanalys är några nyckel- infrastrukturmellanrum för EUV i området av maskerar metrology. EMI-partnerskap tilltalar dessa mellanrum, genom att betala utveckling av kritisk metrology, bearbetar, i tre arrangerar gradvis. Första arrangerar gradvis ska fokuserar på att möjliggöra en förhöjd EUV maskerar tom kontrollkapacitet vid 2011, följt av utveckling av en AIMS™ för EUV i 2014 i samarbete med Carl Zeiss, och slutligen maskerar en EUV mönstrar kontroll bearbetar kompetent att fungera på HP för 16 nm vid 2015. Efter lyckad avslutning av begrepps- och feasibilitystudien uppsätta som mål SEMATECH och Carl Zeiss för att starta den huvudsakliga utvecklingen av AIMS™-Systemet under en separat överenskommelse.

”Föreställer överenskommelsen med SEMATECH en viktig del av vår företagsbeskickning för att möjliggöra lithographykretsschemat till och med vår ledande AIMS™-teknologi. Vi har begått oss själva till ett aggressivt tidschema för utvecklingen av teknologi för EUV AIMS™ för att stötta den växande branschmomentumen för EUV-lithography,”, sade Dr. Oliver Kienzle, disponent av Uppdelning för System för Carl Zeiss SMTS Halvledare (SMS)Metrology.

”SEMATECHS ger EMI-partnerskap det mest passande utvecklingsfundamentet för Carl Zeiss för att applicera vår longstanding metrology erfar, och unika EUV-kapaciteter som framkallar nytt, bearbetar för att möjliggöra EUV-lithography för branschen,” tillfogade Wolfgang Harnisch, Ny Näringslivsutveckling för direktör av SMS-Uppdelning och Projekterar Ledare av AIMS™EN EUV projekterar.

Den ska är mycket utmana för statlig-av--konst 193 tekniker för nm-immersionlithography som ska mönstras, gå i flisor det okända för HP-teknologi för 22 nm utvecklingen. EUVL med en våglängd av endast 13,5 nm, är brett ansedd den bäst nästa djupa ultravioletta lithographyen för teknologiutvecklingen efter. EUVEN maskerar använt för att mönstra för sub-22 nm måste vara fri av hoppar av för att undvika överföring dem på gå i flisor går runt - men strömmetrology bearbetar är allmänt ineffektiv på att finna hoppar av nedanföra 32 nm-knutpunktkrav.

Efter 2003 har halvledarebranschen rangordnat hoppa av-fri EUV maskerar bland dess tekniska bästa tre utfärdar, och SEMATECH har ledde tekniska program till drev hoppar av förminskning. På förfråganen av branschen började SEMATECH att förfölja en consortial lösning för den krävda metrologyinfrastrukturen med ett specialt seminarium på SEMICON som var Västra i Juli 2009 som fortsätter med funktionsdugliga grupper för att framkalla förslag och försök att underteckna upp initiala medlemmar. Gå framåtriktat, gör ska SEMATECH konsensusbyggnad bland EMI-partnerna som lättare ger avgörande data med insightful analys och ett diskussionsfora för neende slutliga överenskommelser.

Källa: http://www.sematech.org/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit