Ny ProgramvaruFörhöjningGenomgång och Lindrar - av - bruk av ElektronMikroskop för Biologisk Forskning

FEI-Företag (Nasdaq: FEIC), ett ledande vetenskapligt instrumentationföretag som ger system för elektronmicroscopy för nanoscaleapplikationer över många branscher, utsläppt today en uppsättning av programvaruapplikationer som förhöjning genomgången och lindra-av-bruk av dess elektronmikroskop för biologisk forskning. Fyrana som programvara paketerar, gör elektronmikroskop mer användbar för vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetforskare som är involverade i strukturellt, cell-, och silkespapperbiologi, som de bygger den fulla lösningen från, tar prov till det biologiska svaret.

”Har Elektronmicroscopy redan lekt, och ska fortsätta för att leka, en huvudroll i de vetenskapliga upptäckterna för häftet av detta århundrade, för anföra som exempel, i portion för att identifiera defungera förhållandena i biologiska system, som kunde leda till förbättrad diagnostik och effektivare droger,” sade Dominique Hubert, FEIS vicepresident och den allmänna chefen av Vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetUppdelningen. ”Begås FEI till att ge livforskare med bearbetar dem behöver att undersöka detta nya territorium.”,

Hubert tillfogar, ”, I synnerhet är vi mycket upphetsada att meddela ett nytto- det för motsvarande workflow hjälp för att överbrygga mellanrummet mellan ljus microscopy och elektronmicroscopy. Nu kan forskare använda ett rutinmässigt ljust mikroskop för att lokalisera ett särdrag av intresserar och överför därefter ta prov till ett elektronmikroskop, som kan vara van vid navigerar lätt till särdrag och beskådar den cell- ultrastructuren. Motsvarande plattformar liksom denna kunde faktiskt rusa det processaa från forskning till upptäckten.”,

De nya programvaruofferingsna inkluderar:

Motsvarande Navigering som är Nytto- för korrelationen av navigations- koordinerade system mellan olika typer av mikroskop, liksom optiska och elektronmikroskop. Utredare kan utnyttja strykorna av varje plattform, till exempel i att använda lösa, driva av elektronmicroscopy för att avbilda strukturerar lokaliserat av fluorescerande märker i ett ljust mikroskop.

EPU är ett automatiserat tillvägagångssätt för datasamling som gör förvärvet av van vid stora datamängder lättare (från tusentals eller tiotusentals nominellt identiska partiklar) rekonstruerar kickupplösning 3D modellerar med tekniken för singelpartikelanalys.

ARGOS (Automatiserad Erkännande av Geometrier, Anmärker, och Segmentations), är en passande kapacitet för mall 3D som hjälper att lokalisera macromolecules i deras infödda cell- sammanhang och att förbinda riktningsrekvisita av dessa molekylar till deras miljö. Den molekylär sammanslutningkickupplösning strukturerar information som var beslutsam vid singelpartikelanalys med det cell- sammanhanget 3D från tomography.

Den Fördjupade Skivan & View är en teknik för rekonstruktion 3D att sammanslutningar den automatiserade arga som sektions- SEM 2000 för följetong avbildar förvärvet in i en faktisk volym 3D avbildar av silkespappret eller cellen. Avbildar kan sys tillsammans från multipel avbildar av dela upp ytbehandlar för att behålla nanometerfjäll specificerar över många mikrometer sätter in av beskådar. Den fokuserade jonen strålar (FIB) tvärsnitt kan vara så thin, som några nanometers som ger nära isotropisk upplösning i Xet, Y och Z, dimensionerar. Tekniken har det potentiellt som modellerar hela celler och silkespapper med tillräcklig upplösning att göra åtskillnad mellan lipidbilayers.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit