Posted in | Dendrimers

Practical Guide to Studerer Dendrimers Book Utgitt av iSmithers Rapra Publishing

iSmithers Rapra Publishing har annonsert utgivelsen av en annen tittel i Practical Guide serien, Practical Guide til å studere Dendrimers.

Dendrimers tilhører klassen av nanopartikler og er lovende verktøy i nanomedisin.

Denne boken gir en kompakt, up-to-date beskrivelse av metoder nyttige i å studere biologiske egenskaper dendrimers. Det fokuserer på biologiske egenskaper dendrimers og skaper en praktisk guide som anmeldelser metodene som brukes til å studere disse sidene ved dendrimers. Det er behov for å beskrive et sett av metoder brukt til å karakterisere ulike typer dendrimers. Slik standardisering vil forhåpentligvis bidra til å sammenligne ulike familier av dendrimers i fremtiden.

Denne boken presenterer en metodisk tilnærming og gir nyttige tips om hvordan å studere dendrimers.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit