Posted in | Dendrimers

Praktisk guide till att studera dendrimererna Boka Släppt av iSmithers Rapra Publishing

iSmithers Rapra Publishing har meddelat frisläppandet av en annan titel i den praktiska vägledningen serien, Praktisk guide till studier dendrimererna.

Dendrimererna tillhör den klass av nanopartiklar och är lovande verktyg inom nanomedicin.

Denna bok ger en kompakt, up-to-date beskrivning av metoder användbara för att studera biologiska egenskaper dendrimererna. Den fokuserar på biologiska egenskaper dendrimererna och skapar en praktisk vägledning som granskar de metoder som används för att studera dessa aspekter av dendrimererna. Det finns ett behov att beskriva en uppsättning metoder som används för att karaktärisera olika typer av dendrimererna. En sådan standardisering kommer förhoppningsvis att bidra till att jämföra olika familjer dendrimererna i framtiden.

Denna bok presenterar en metod och ger användbara tips om hur att studera dendrimererna.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit