För SpectraSegrar för NT-MDT NTEGRA Frost + Bäst Sullivan Övar Prestigefull Utmärkelsen för 2010

NT-MDT Co. är stolt att meddela att dess NTEGRA-Spectra (AFM/CONFOCAL RAMAN + FLUORESCENCE/SNOM/TERS) har segrat det Bäst prestigefulla Frostet & Sullivan Övar Utmärkelsen 2010. Denna Utmärkelse framläggas till företag i erkännande av danande ett utstående bidrag till deras respektive branscher, eller uppnå konkurrenskraftigt eller kund-baserat leda placera i marknadsföra.

Frosts & Sullivan ser Globala Forskning att TERS-teknologin som en bearbeta till betaget svårigheterna släkta till överenskommelse av fenomen på det nano jämnar. Vara kompetent till den specifika läkarundersökningen för studien och det kemiska förbindelsestyrkaresultatet i accelererad framflyttningar och avkastning marknadsför ett viktigt fördel. Endast ger NTEGRA-Spectra fullständigt tekniskt inbyggt med Raman spectrometer somlösningen benämner in av programvara, maskinvara, och begreppet för tvärvetenskaplig vetenskap på det molekylärt jämnar. Som ett resultat av sådan union kan forskare erhålla optimal effektivitet och mer tid för utredningar som låter fokusera på datasamling och analys.

”Beställer förbättringen, som i praktisk NT--MDTapplikation är av två till tre, äger rum på kontakten pekar mellan en belägga med metallspets och en ta prov, i närvaroen av en fokuserad laser stråla. Applikationen av spetsen är kritisk, som den låter tekniken till betaget diffractionen begränsar - förhöjda signalerar utvecklingen blir materien av en spets storleksanpassar (som är av några tio av nanometers i diameter), ganska, än av en laser-fläck storleksanpassa (som kunde vara av några hundratals nanometers i diameter),” Frosts & Sullivan den Igor Derylo för forskninganalytikeren något att säga om NTEGRA-Spectra.

De inverterade NTEGRA-Spectraarbetena i uprighten och ställer in som möjliggör utredning av både täckande, och genomskinligt tar prov. TERS-teknologin är av kickbetydelse för grund-jämna studier, liksom proteomics, eller DNA-forskning i bio-läkarundersökningen sätter in. Teknologin skulle är också välgörande för nano-material utveckling, för anföra som exempel studier av semiconducting partikel- såväl som kolnanotube- och grapheneutredning, att appliceras i nya funktionella och strukturella material. Nano-Jämna molekylväxelverkanstudier kunde också bidra till utveckling av nya avkännare, och avkännare för att olikt biologiskt eller kemiskt nöjt används för anföra som exempel i försvarsektor. TERSEN möjliggör också befordringar i industriellt sätter in, liksom forskning i korrosion, eller katalytiskt bearbetar.

I system för 2006 NTEGRA-Spectra tilldelades av en annan välkänd prestigefull pris - Utmärkelse för R&D 100.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit